AktualnośćiGmina Ścinawa

Ogłoszono przetarg na remont mostu nad Odrą

Dnia 14 czerwca br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła postępowanie przetargowe na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.n.: „Remont mostu nad rzeką Odrą w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w miejscowości Ścinawa wraz z mostem objazdowym przez rzekę Odrę i drogą objazdową”. Planowane lata realizacji to: 2019-2021, a termin składania ofert określono na 17 lipca.

– Przyjęte w przetargu założenia spełniają nasze wcześniejsze postulaty dotyczące konieczności generalnego remontu samego mostu, jak i organizacji ruchu na czas naprawy tej zabytkowej i ważnej dla regionu budowli. Jako samorząd, wspierając jedocześnie prośby wielu mieszkańców, apelowaliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o most zastępczy, ponieważ stukilometrowy objazd, który był wstępnie rozważany, stanowiłby olbrzymi problem dla ludzi korzystających codziennie z tej przeprawy. Jesteśmy zadowoleni, że zarząd GDDKiA przyjął argumenty, które przedstawiliśmy, wszystko wskazuje na to, iż remont mostu nie zdezorganizuje komunikacji w regionie – komentuje burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

Jak informuje GDDKiA, planowany remont będzie realizowany w następujących etapach:

Etap „0” – Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na istniejącym moście do czasu wybudowania drogi objazdowej (ruch wahadłowy).

Ze względu na pogarszający się stan obiektu do czasu rozpoczęcia jego remontu Wykonawca robót zaprojektuje i wprowadzi tymczasową organizację ruchu (ruch wahadłowy środkiem jezdni sterowany sygnalizacją świetlną lub ręcznie), która ograniczy rzeczywiste obciążenie mostu i pozwoli na bezpieczne użytkowanie. Taka organizacja ruchu działać będzie do czasu uruchomienia objazdu i wyłączenia mostu istniejącego z ruchu.

Etap „I” – zaprojektowanie drogi objazdowej i mostu objazdowego.
Wykonawca remontu zaprojektuje most objazdowy i drogę objazdową oraz uzyska niezbędne uzgodnienia i decyzje.

Etap „II” – Budowa mostu objazdowego i drogi objazdowej.
Wykonany zostanie objazd tymczasowy, na którym obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany w zależności od pory dnia sygnalizacją świetlną lub ręcznie. Na objeździe obowiązywać będzie ograniczenie masy pojazdów do 15 ton.

Etap „III” – Remont mostu istniejącego.
Po uruchomieniu objazdu rozpocznie się remont istniejącego obiektu o długości 350 m, który będzie obejmował:
• Remont podpór,
• Wykonanie nowej betonowej płyty pomostowej,
• Malowanie konstrukcji stalowej,
• Wykonanie kap chodnikowych z płyt prefabrykowanych,
• Wykonanie elementów wyposażenia (izolacja, nawierzchnia, odwodnienie, naprawa balustrad),
• Wykonanie stałej organizacji ruchu (ruch wahadłowy).

Etap „IV” – rozbiórka objazdu tymczasowego.

Z informacji uzyskanych od GDDKiA wiemy, że budowa zastępczego mostu objazdowego, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinna rozpocząć się jeszcze w br.