AktualnośćiGmina Ścinawa

Burmistrz Krystian Kosztyła z absolutorium

12 z obecnych 13 na dzisiejszej sesji radnych udzieliło burmistrzowi Krystianowi Kosztyle absolutorium z wykonania budżetu, tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu. – Dziękuję wszystkim, którzy udzielili mi wotum zaufania i głosowali za udzieleniem absolutorium, natomiast radnego z wątpliwościami postaram się przekonać swoją pracą, jej efektami oraz postawą w najbliższym roku – podsumował wynik głosowania szef ścinawskiego samorządu.

– Tak dobry wynik, uzyskany przez Krystiana Kosztyłę, tylko potwierdza, że zdecydowana większość radnych popiera i docenia jego pracę. Burmistrz bazując tylko na swojej wiedzy potrafił w wyczerpujący sposób odpowiadać na pytania ze strony radnych, nie musiał posiłkować się żadnymi pomocami dydaktycznymi, czy wsparciem kierowników referatów. Szef ścinawskiego samorządu był świetnie przygotowany do dyskusji, bo na co dzień aktywnie angażuje się w realizację projektów – swoje gratulacje przekazał przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Marek Szopa.