AktualnośćiEdukacja

Stypendia samorządowe dla zdolnych uczniów i nagrody sportowe

Informujemy, że uzdolnieni uczniowie z gminy Ścinawa mogą ubiegać się o stypendia samorządowe. Nagrody przyznawane będą w czterech kategoriach: za bardzo dobre wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia naukowe, za szczególne osiągnięcia artystyczne, za szczególne osiągnięcia sportowe. Wnioski (za wyniki w nauce, za osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia artystyczne należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, w biurze nr 4 – w terminie: w terminie: do 14 czerwca br. – uczniowie uczęszczający do szkoły w Ścinawie i Tymowej, do 30 czerwca uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. Z kolei wnioski o przyznanie nagrody sportowej przyjmowane będą do 15 czerwca br.

Do składania wniosków uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będący mieszkańcami gminy Ścinawa, którzy na koniec roku szkolnego 2018/2019 osiągnęli co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen:
• 5,20 – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;
• 5,00 – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i klasy III gimnazjum;
• 4,80 – uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Średnia ocen podawana do drugiego miejsca po przecinku, bez zaokrąglania. Do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe bądź artystyczne uprawniony jest uczeń, który:
• indywidualnie zdobył nagrodę główną, zajął miejsce I-III bądź wyróżnienie w olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
• grupowo zdobył nagrodę główna, zajął miejsce I-III bądź wyróżnienie w olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, pokój nr 4, parter, w terminie:
– do 14 czerwca br. – uczniowie uczęszczający do szkoły w Ścinawie i Tymowej,
– do 30 czerwca br. – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

Zdolni sportowcy mogą otrzymać nagrody za osiągnięte wyniki sportowe zarówno indywidualnie jak i zespołowo, spełniając następujące kryteria:
• uczeń lub student do ukończenia 25 roku życia, będący mieszkańcem gminy Ścinawa, który:
• co najmniej został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy, świata, igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,
• zajął od I-X miejsca w mistrzostwach Polski,
• zajął od I-VI miejsca w zawodach, olimpiadach i paraolimpiadach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
• zawodnik powyżej 25 roku życia, będący mieszkańcem gminy Ścinawa, który:
• zajął od I-X miejsca w mistrzostwach Polski,
• co najmniej został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy, świata, igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich.
Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, pokój nr 4, parter w terminie do dnia 15 czerwca.
Szczegółowe informacje o kryteriach i trybie składania wniosków o przyznanie stypendium zawarte są w uchwałach: Uchwała nr LXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów oraz wysokości nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium samorządowego.

Pliki do pobrania:
Uchwała nr LXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów oraz wysokości nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium samorządowego

Wniosek o przyznanie nagrody – osiągnięcia sportowe

Wniosek o przyznanie nagrody – osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Wniosek o przyznanie nagrody – bardzo dobre wyniki w nauce