AktualnośćiGmina Ścinawa

Zakończono czyszczenie sieci wodociągowej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o. poinformował, że zakończyły się prace związane z czyszczeniem rur wodociągowych w mieście. Jakość wody dostarczanej mieszkańcom uległa poprawie, natomiast zarządca sieci prosi odbiorców o pilny kontakt, jeśli problemy powrócą w najbliższych dniach.

– O całkowitym finale prac mających na celu poprawę właściwości fizykochemicznych (parametry odnoszące się do mętności, poziomu żelaza i manganu- przypomina redakcja) dostarczanej wody będziemy mogli powiedzieć, kiedy Sanepid przeprowadzi badania i dopuści wodę do normalnego użytkowania przez ludzi. My, ze swojej strony, na bieżąco monitorowaliśmy sytuację i regularnie przeprowadzaliśmy testy, wiemy, że jakość wody uległa zdecydowanej poprawie. Mamy też sygnały od mieszkańców, że dostrzegają znaczą poprawę- mówi Zbigniew Węgrzyn, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o.

Czyszczenie sieci to drugi z trzech etapów prac nad poprawą jakości wody, kolejny- dzisiaj trudno jeszcze stwierdzić czy konieczny, przewiduje ewentualną wymianę przyłączy, po konsultacjach i zgłoszeniach od mieszkańców oraz zarządów spółdzielni. – Przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności, jednocześnie prosimy, by zgłaszali, jeśli nadal mają problemy z wodą. Firma, która czyściła sieć, dokona wtedy poprawek- tłumaczy prezes ZGK.

Wszelkie zakłócenia w dostawie wody i zastrzeżenia dotyczące jej jakości należy zgłaszać pod numerem: 76/ 841 26 36, lub osobiście w siedzibie spółki: Lasowice 48, 59-330 Ścinawa.

Czyszczeniem sieci objęto ponad 5 kilometrów rur wodociągowych, prace rozpoczęły się 2 kwietnia i przebiegały na tyle sprawnie, że udało się je ukończyć 9 kwietnia, czyli przed planowanym terminem realizacji zadania.