AktualnośćiEdukacja

W Ścinawie też strajkują, szkoła zapewnia opiekę uczniom

Trwa bezterminowa akcja protestacyjna nauczycieli w Zespole Placówek Oświatowych w Ścinawie. Strajkujący przyszli dziś do pracy, ale podobnie jak wczoraj powstrzymują się od wykonywania czynności związanych z zawodem. Sytuacja jest trudna, bo jutro rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne, a ich pozytywne zaliczenie stanowi podstawę do ukończenia szkoły. Do strajku nadal nie przyłączyło się przedszkole.

W Zespole Placówek Oświatowych w Ścinawie o 8:00 (we wtorek) przystąpienie do strajku zadeklarowało łącznie 41 nauczycieli (30 ze szkoły podstawowej i 11 z gimnazjum). – Sytuacja jednak się zmienia, to dane z godziny 8:00, a nauczyciele przychodzą również później, więc lista strajkujących jest stale uaktualniana- tłumaczy Jolanta Szulc, dyrektor ZPO w Ścinawie.

Nauczyciele, którzy nie przyłączyli się do strajku są gotowi do prowadzenia czynności związanych z zawodem… natomiast brakuje uczniów, więc lekcje zastąpiły zajęcia opiekuńcze w świetlicy.

– Radzimy sobie z personalnymi problemami, dzieci mają zapewnioną opiekę, tym bardziej, że frekwencja uczniów jest bardzo niska. W obwodzie pozostają pracownicy Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, którzy posiadają pedagogiczne uprawnienia, natomiast sytuacja jest na tyle stabilna, że nie było potrzeby ich angażować- relacjonuje Jolanta Szulc.

Jutro uczniowie gimnazjum rozpoczną egzaminy, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie zapewnia, że przynajmniej pierwsza część egzaminów odbędzie się zgodnie z ministerialnymi rozporządzeniami. Jak będzie w czwartek i piątek? – Wszystko dość dynamicznie się zmienia, ale dołożymy wszelkich starań, by egzaminy się odbyły- zapewnia dyrektor ZPO

O pomoc w przeprowadzeniu egzaminów zaapelował też dolnośląski kurator oświaty:

Bardzo proszę o pomoc w przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

W dniach 10 – 12 kwietnia 2019 r. odbędzie się egzamin gimnazjalny, natomiast w dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r. egzamin ósmoklasisty. Zgodnie z przepisami na miesiąc wcześniej w szkołach zostały powołane zespoły nadzorujące przebieg egzaminów. Organizacji egzaminów zagraża akcja protestacyjna pracowników oświaty. Na podstawie zmian do rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego podpisanych 2 kwietnia 2019 r. możliwe jest zaangażowanie w organizację egzaminów osób z zewnątrz posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w tym emerytowanych nauczycieli i nauczycieli akademickich. Chęć udziału w zespole nadzorującym można zgłaszać poprzez formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej https://edu.kuratorium.wroclaw.pl/egzaminy/ albo bezpośrednio w siedzibie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu lub delegaturach znajdujących się pod wskazanymi poniżej adresami:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
plac Powstańców Warszawy 1
Godziny pracy: od 7.45 do 15.45

Delegatura w Jeleniej Górze
ul. Piłsudskiego 12,
Godziny pracy: od 7.45 do 15.45

Delegatura w Legnicy
ul. F. Skarbka 3 (wejście od ulicy Bankowej)
Godziny pracy: od 7.45 do 15.45

Delegatura w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 22-24
Godziny pracy: od 7.00 do 15.00

W skład zespołu nadzorującego danego dnia nie może wchodzić osoba posiadająca kwalifikacje kierunkowe zgodne z przedmiotem, z którego w tym dniu przeprowadzany jest egzamin.

Terminy egzaminów

Egzamin gimnazjalny:

– 10 kwietnia 2019 r. (środa) część humanistyczna (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego)

– 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) część matematyczno-przyrodnicza (z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki)

– 12 kwietnia 2019 r. (piątek) język obcy nowożytny

Egzamin ósmoklasisty:
– 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) język polski
– 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) matematyka
– 17 kwietnia 2019 r. (środa) język obcy nowożytny

Każda osoba, która zgłosi swój akces, otrzyma informację zwrotną dotyczącą udziału w pracach zespołu we wskazanej szkole. Dyrektor szkoły rozstrzygnie wątpliwości, dotyczące kwalifikacji kandydata do zespołu nadzorującego, w oparciu o posiadane przez niego dokumenty i podejmie ostateczną decyzję o powołaniu do zespołu.

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres e-mail: egzamin2019@kuratorium.wroclaw.pl lub na nr tel. 502 097 536.

Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty