AktualnośćiGmina Ścinawa

Trwa remont Stacji Uzdatniania Wody w Ścinawie

Zgodnie ze wcześniejszymi deklaracjami Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie sp. z o.o. przystąpił do remontu SUW w Ścinawie. Realizacja zadania rozpoczęła się w połowie lutego, prowadzone prace nie powodują przerw w dostawie wody. – Dzięki prowadzonym aktualnie działaniom jakość wody dostarczanej do mieszkańców ulegnie poprawie – zapowiada Zbigniew Węgrzyn, prezes ZGK w Ścinawie. Zakończenie prac zaplanowano na 15 marca 2019 br.

Przed niespełna dwoma tygodniami do działania włączona została SUW w Przychowej, która zasila trzy miejscowości z gminy: Przychową, Buszkowice i Lasowice (o ponownym uruchomieniu stacji, po przeprowadzeniu niezbędnego remontu pisaliśmy: TUTAJ)

Dzięki odłączeniu tych trzech wsi od stacji w Ścinawie, zarządca sieci mógł przystąpić do prac na obiekcie w mieście, które obejmują:
• wymianę złoża filtracyjnego w każdym z dwóch filtrów (usunięcie starej warstwy i ułożenie nowej o różnym uziarnieniu);
• czyszczenie dysz napowietrzających oraz wymianę uszkodzonych i wyeksploatowanych;
• sprawdzenie wypoziomowania dennicy;
• płukanie wodą i powietrzem każdej ułożonej nowej warstwy filtracyjnej oraz płukanie i dezynfekcję po zasypaniu wszystkich warstw;
• czyszczenie, płukanie i dezynfekcję zbiornika.

Przed oddaniem do pracy każdego z dwóch filtrów zostanie wykonana analiza wody. Po zakończeniu prac sieć będzie przepłukiwana oraz zostaną wykonane badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody, zarówno na stacji, jak i na sieci.