AktualnośćiGmina Ścinawa

O działaniach ZGK poprawiających jakość wody

Kończą się prace przy wymianie złoża filtrującego na stacji uzdatniania wody w Przychowej. Niebawem obiekt znów będzie czyny i poda wodę do miejscowości, które zaopatrywał przed remontem (Przychowa, Buszkowice, Lasowice). Później rozpoczną się identyczne prace na punkcie uzdatniania wody w Ścinawie.

Mieszkańcy Przychowej, Buszkowic i Lasowic zgłaszali w ubiegłym roku zastrzeżenia, co do jakości wody, którą podaje im Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Lasowicach. Wówczas rozpoczął się proces przeglądu i kontroli stacji uzdatniana w Przychowej. W wyniku przeprowadzonych ekspertyz okazało się, że nie występuje funkcja regeneracji złoża filtracyjnego. Co prawda, przy każdym cyklu filtracyjnym załączały się powietrzne pompy dmuchawy, które z dołu pod dennicą miały stworzyć „poduszkę powietrzną”, by poruszyć poprzez sączki złoże, ale nie spełniały one swojej roli. Podawane powietrze nie przebijało się przez warstwę filtrującą, uchodziło za to przez zawór bezpieczeństwa. – Kolor wody tylko potwierdzał, że nie jest ona filtrowana, bo po końcowej fazie cyklu płukania była brązowa. Podjęliśmy decyzję o zamknięciu stacji, dodatkowo poprosiłem o dokonanie analizy przez ekspertów, którzy weryfikowali podejmowane przez nas działania i prace. Pani mgr inż. Lucyna Majek przygotowała takie opracowanie. Specjalistka jednoznacznie wskazała zbrylenie złoża, przez co nie spełniało ono swojej roli- tłumaczy Zbigniew Węgrzyn, prezes ZGK w Ścinawie.
Już w lipcu zapadła decyzja o wymianie złoża, natomiast w okresie wakacyjno-jesiennym rozbiór wody na stacji w Ścinawie jest tak duży, że nie pozwolił na przełączenie do niej Przychowej, Lasowic i Buszkowic: – W związku z czym czekaliśmy na miesiące zimowe, by zacząć prace. Puściliśmy wtedy wodę ze Ścinawy, pomijając dzięki zasuwom stację w Przychowej- relacjonuje Węgrzyn.

Wcześniej, przez dłuższy czas, złoże w Przychowej nie było wymieniane, ani solidnie remontowane. Prace wykonywane na stacji nie uwzględniały naprawy jej „serca”, w postaci złoża: – Nie chcę mówić o zaniedbaniach sprzed lat, bo nie jest to moją rolą. Ja odpowiadam za jakość wody podawanej mieszkańcom, bo z tego jestem rozliczany. Staram się natomiast nie tylko rozwiązać bieżące problemy, ale zapobiegać im w przyszłości, dlatego poprosiłem o ekspertyzy niezależnych specjalistów- zaznacza prezes ZGK.
Dodatkowo ZGK zlecił wykonanie przeglądu samej dmuchawy podającej powietrze oraz wyregulowanie zaworu bezpieczeństwa. W ostatnim czasie oprócz wymiany samego złoża dokonano serwisu urządzeń oraz czyszczenia dysz: – Na dziś dmuchawa jest sprawna, a jej moc wystarcza do obsługi złoża w Przychowej- zdradza Zbigniew Węgrzyn.

Same dysze napowietrzające czyszczone były pod ciśnieniem, jednak takie rozwiązania nie przynosiły zamierzonych rezultatów. Wówczas zarządza sieci wodociągowej posiłkował się kwasem cytrynowym. Jak przyznają pracownicy ZGK, wytworzył się wtedy bardzo nieprzyjemny zapach, co zwiastowało, że kwas wdał się w reakcję z żelazem i manganem, które powodowały zatory. Po 3 dniach osiągnięto zamierzony skutek i udrożniono cały system.
Aktualnie uformowane zostało nowe złoże filtrujące, na bazie Aquacleanitu, który powoduje duże zatrzymanie manganu i żelaza. Samo złoże potrzebuje trochę czasu, by wytworzyła się naturalna „błona”, a zastosowane rozwiązania pomogą szybciej osiągnąć zamierzone efekty.

Zarządca sieci zapowiada, że w przyszłym tygodniu rozpocznie pierwsze próby uruchomienia stacji w Przychowej. Oczywiście najpierw złoże musi zostać wypłukane, następnie zdezynfekowane przy pomocy podchlorynu sodu. Przed podaniem wody odbiorcom obowiązkowo wykonane będą badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne: – Jeśli tylko wyniki będą pozytywne, zgłosimy do Sanepidu włączenie stacji do ruchu. Następnie ponownie przepniemy do niej miejscowości, które zaopatrywała w wodę przed remontem, a jednocześnie odciążymy stację uzdatniania w Ścinawie. To pozwoli nam zająć się obiektem w mieście, gdzie znajdują się dwa filtry, dlatego bez całkowitego wyłączenia stacji będziemy mogli rozpocząć jej generalny remont, polegający także na wymianie złoża filtracyjnego, którym podobnie jak w Przychowej, nie zajmował się nikt od dłuższego czasu- dopowiada prezes ścinawskiego ZGK.

Zgodnie z deklaracjami zarządcy sieci wodociągowej wszystkie działania naprawcze powinny być sfinalizowane w marcu br.