AktualnośćiGmina ŚcinawaŚcinawaUrząd Miasta i Gminy

Jeszcze jedna szansa na dotacje do wymiany kopciuchów!

W związku z faktem, że po dokonaniu sumarycznych rozliczeń, okazało się, że na przedmiotowym projekcie są jeszcze do dyspozycji fundusze, pomimo wcześniejszych informacji, że konkurs grantowy z ubiegłego roku był ostatnim, Gmina Ścinawa po raz czwarty ogłosiła nabór wniosków w ramach zadania zatytułowanego „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Tak jak wcześniej: o dotacje ubiegać się mogą właściciele nieruchomości z terenu gminy Ścinawa, którzy zdecydują się na nowe źródło ogrzewania, inne, niż piec węglowy, a maksymalne wsparcie wynosi do 70% kwalifikowanych kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 20 tys. zł na jedno gospodarstwo. Na przedmiotowy konkurs zaplanowano kwotę 307.761,66 zł. Wnioski przyjmowane są do 13 września br. w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa.

To kolejna, nieplanowana wcześniej edycja „piecowego konkursu”, we wcześniejszych z dotacji skorzystało łącznie 328 właścicieli nieruchomości oraz 15 wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Przyznane dla beneficjentów dotacje, ukształtowały się w sumie na poziomie aż 7.589.049,93 zł. Tak ogromne wsparcie przekazano w ciągu ostatnich trzech lat na obszar naszego samorządu, to rekord w zestawieniu z innymi gminami partnerskimi, uczestniczącymi razem ze Ścinawą w przedmiotowym projekcie.

Dla zainteresowanych wsparciem, przy wymianie starego pieca na nowy i ekologiczny działa punkt konsultacyjny – czynny we wtorki oraz czwartki od godziny 9:00 do 14:00, który mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa: Rynek 17, biuro nr 27 na II piętrze. Zachęcamy do skorzystania do wcześniejszego telefonicznego umówienia się na spotkanie, co pozwoli zminimalizować kolejki i czas oczekiwania.

Konsultacje udzielane są również telefonicznie pod numerami:

76/ 740-02-21, 76/740-02-46, 76/740-02-07 w godzinach pracy Urzędu.

Procedura realizacji projektu grantowego oraz wszelkie dokumenty niezbędne do udziału w konkursie dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy pod linkiem: https://bip.scinawa.pl/iv-edycja.html.

Przypominamy, że przedsięwzięcie realizowane jest w ramach RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- konkurs horyzontalny OSI”; Typ 3.3e: „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”.

Uwaga! Jednocześnie informujemy, że grantodawca/ gmina, zastrzega, że w razie braku udzielenia zgody przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, na wydłużenie okresu zakończenia realizacji przedmiotowego projektu oraz przeznaczenie pozostających na nim funduszy na przedmiotowy nabór wniosków o udzielenie grantu, konkurs może zostać unieważniony na każdym jego etapie. Grantodawca/ gmina zastrzega, że nie będzie ponosić odpowiedzialności w wyniku podjęcia przez wnioskodawców/ przyszłych beneficjentów/ grantobiorców czynności w ramach konkursu, który zostałby ewentualnie, z powodu podanej wyżej przyczyny, unieważniony.