AktualnośćiEdukacja

Kontynuacja projektu Mała książka – Wielki człowiek

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie uprzejmie informuje, że od września ubiegłego roku realizuje projekt Instytutu Książki „Mała książka – Wielki Człowiek” skierowany do dzieci w wieku 3 lat i ich rodziców. W nowym roku akcja jest kontynuowana, dlatego serdecznie zapraszamy do ścinawskiej biblioteki!

Każdy trzylatek, który od czasu rozpoczęcia projektu odwiedził bibliotekę, otrzymał „Wyprawkę Czytelniczą”, na którą składają się: książka „Pierwsze wiersze dla …” oraz Karta Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. W pakiecie startowym znajduje się także broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”.

Podczas każdej wizyty w bibliotece, zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, mały czytelnik otrzymywał też naklejkę do bibliotecznej karty, a po uzyskaniu dziesięciu, został dodatkowo uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Najważniejsze, że dzięki akcji dzieci poznały magiczne miejsce, jakim jest biblioteka i zostały pełnoprawnymi czytelnikami placówki.
Do końca 2018 r. biblioteka wydała 21 wyprawek dla dzieci urodzonych w 2015 r. Jeden z małych czytelników otrzymał także imienny dyplom i dodatkowy prezent od biblioteki. Rozpoczęty projekt będzie kontynuowany, dlatego od stycznia 2019 r. gorąco zapraszamy do odwiedzania placówki dzieci urodzone w roku 2016 i ich rodziców. Aby zachęcić te najmłodszych do obcowania z literaturą i odwiedzania biblioteki, zmodernizowano „Kącik dla malucha”.

– Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi czytanie książek stanie się atrakcyjnym sposobem spędzania czasu rodziców ze swoimi dziećmi, a biblioteka będzie postrzegana jako instytucja, gdzie mały człowiek po raz pierwszy zetknie się z życiem kulturalnym. Bardzo liczymy na dalsze zainteresowanie i jeszcze większy odzew – zachęca do odwiedzin Ewa Solińska, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie.

Mała Książka Wielki Człowiek – List do rodziców