AktualnośćiEdukacja

Uczniowie z dodatkowymi szansami na rozwój

108 uczniów z gminy Ścinawa będzie uczestniczyło w projekcie „Akademia Wiedzy i Umiejętności”, którego celem jest podniesienie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej w Tymowej, Szkole Podstawowej Nr 3 w Ścinawie i Gimnazjum Publicznym w Ścinawie. Zawodowe kompetencje podnosili będą także nauczyciele, w projekt zaangażowani zostaną pedagodzy, doradca zawodowy, logopeda, specjaliści przygotowani do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Wartość całego przedsięwzięcia, zaplanowanego do 31 grudnia 2019 roku, to kwota 290.701,00 zł, aż 85% tej sumy (276.229,60 zł) ścinawski samorząd pozyskał z funduszy europejskich.

Główne cele projektu to:

• przeprowadzenie dla uczniów zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego i niemieckiego oraz informatyki;

• doradztwo zawodowe;

• zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów; przejawiających trudności w opanowaniu materiału edukacyjnego;

• podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w kursie z zakresu: wykorzystanie e-pomocy i e-materiałów, a także studiach podyplomowych;

• doposażenie pracowni z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i sal do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu:

1. Wsparcie dla nauczycieli (kurs elerningowy e-pomoce i e-materiały; studia podyplomowe);

2. Zajęcia dla uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  (rozwijające i wyrównawcze);

3. Zajęcia rozwijające kompetencje i umiejętności uczniów z zakresu j. angielskiego i niemieckiego;

4. Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne uczniów;

5. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów przejawiających trudności w opanowaniu materiału edukacyjnego (logopedia, arteterapia, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, integracja sensoryczna);

6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe;

7. Doposażenie/wyposażenie w pomoce dydaktyczne : matematyczne, chemiczne, fizyczne, biologiczne, geograficzne, doposażenie w pomoce i specjalistyczne narzędzia do pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych;

Projekt „Akademia Rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.