AktualnośćiGmina Ścinawa

We wsiach będą strefy aktywności i nowe place zabaw (WIZUALIZACJE)

Gmina Ścinawa pozyskała środki na nowe miejsca rekreacyjne, w ramach których powstaną place zabaw, siłownie plenerowe oraz tzw. strefy relaksu. Ministerstwo Sportu i Turystyki rozstrzygnęło konkurs na budowę Otwartych Stref Aktywności (w skrócie OSA), dzięki temu mieszkańcy Parszowic, Wielowsi i Zaborowa będą mogli aktywnie wypoczywać. Ponadto w ramach odrębnych zadań ścinawski samorząd stworzy nowe place zabaw w Dąbrowie Środkowej i Grzybowie.

Szereg inwestycji związanych z budową stref aktywności dla mieszkańców wsi z gminy Ścinawa zrealizuje firma Free Kids s. c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski. Wykonawca został wyłoniony w minionym tygodniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę placów zabaw w pięciu miejscowościach w gminy.

Zadania w ramach ministerialnego programu OSA:

Ogrodzone miejsca rekreacyjne zostaną wyposażone m.in. w: stojaki na rowery, stół do gry w szachy i warcaby, zestaw zabawowo-sprawnościowy ze zjeżdżalnią, tunelem linowy i ścianką wspinaczkową, ponadto huśtawki: wagową oraz zwykłą podwójną, sprężynowiec w kształcie statku i kwiatu, a także w karuzelę.

Natomiast w ramach siłowni do dyspozycji mieszkańców będą następujące urządzenia: podciąg nóg, biegacz, orbitrek, twister, drabinka oraz prasa nożna.

Łączny koszt budowy trzech Otwartych Stref Aktywności, wynikający z umowy z wykonawcą, to kwota 567.231.23 zł brutto.

Nowe place zabaw:

Na sesji Sejmiku Dolnośląskiego podjęta została uchwała w sprawie dotacji na realizację zadań związanych z konkursem: „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Wsparcie z budżetu województwa uzyskało łącznie 82 samorządy na 107, które ubiegały się w bieżącym roku o dofinansowanie. Wśród szczęśliwców nie zabrakło Gminy Ścinawa z dotacją w kwocie 25.000,00 zł. Pozyskane środki przeznaczone będą na wyposażenie placu zabaw przy zmodernizowanej w ubiegłym roku świetlicy w Dąbrowie Środkowej. Koszt inwestycji to 77.335,02 zł brutto.

Ogrodzonego placu zabaw doczeka się również Grzybów. Teren inwestycji zostanie odpowiednio przygotowany, wykonane zostaną niezbędne prace ziemne, przygotowane alejki i wreszcie zamontowane urządzenia zabawowe. Plac w Grzybowie kosztował będzie 152.286,92 zł brutto- to pierwszy etap jego wyposażenia, który nie obejmuje, przewidzianej w przyszłości siłowni plenerowej.

Planowane do zrealizowania jeszcze w bieżącym roku ww. inwestycje są kontynuacją działań rozpoczętych dwa lata temu, kiedy gmina wybudowała i oddała do użytku nowe place zabaw w 12 wsiach.

Grzybów:

Parszowice:

Zaborów: