Aktualnośći

Nabór wniosków o przyznanie grantu

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider projektu oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z.o.o. – Partner projektu, ogłaszają nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa; Poddziałanie1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny; Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”. Termin naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 10-09-2018 r. do godz. 15.00 dnia 10-12-2018 r. Cała treść ogłoszenia: TUTAJ.