AktualnośćiGmina ŚcinawaNewsŚcinawa

Przebudowa ulicy Legnickiej (FOTO)

Trwają prace przy przebudowie ulicy Legnickiej na odcinku dojazdowym do Strefy Aktywności Gospodarczej w Ścinawie. Zakres robót będzie jednak szerszy, ponieważ zmodernizowana zostanie także droga wylotowa z miasta, już poza obszarem zabudowy, aż do przecięcia się z dawnym torowiskiem na odcinku w kierunku Ręszowa. Równolegle do ulicy, na całym przewidzianym do remontu fragmencie, powstanie oświetlona ścieżka rowerowa.

Inwestycja związana z przebudową drogi poza strefą zamieszkania jest możliwa do zrealizowania dzięki pozyskanym przez powiat lubiński środkom z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Kwota przyznanej dotacji to 1.769.600,00 zł, jednak łączna wartość robót budowlanych przy realizacji całej inwestycji (ulica Legnicka i wylot z miasta) wyniesie 5.814.746,33 zł. Prace zakończyć się mają pod koniec tego roku.

Radni powiatowi na sesji 28 czerwca, w związku z pozyskaną dotacją z programu rządowego, zwiększyli w bieżącym budżecie środki finansowe na inwestycje na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Ścinawa z dotychczasowych 1.106.000,00 zł, aż do 4.424.000,00 zł.

– Dzięki bardzo dobrej współpracy obydwu samorządów możliwe było zwiększenie środków na inwestycje na drogach powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. Dodam, że nie dotyczy to tylko bieżącego roku, albowiem wzrost funduszy zaplanowano także na kolejne lata, ma to swoje odzwierciedlenie w przyjętej ostatnio przez radę powiatu uchwale oraz zawartym już porozumieniu, co w związku z dużymi potrzebami w zakresie modernizacji nawierzchni na powiatówkach bardzo mnie cieszy- komentuje burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła