Urząd Miasta i Gminy

Rozstrzygnięto konkursy na zadania publiczne

Informujemy, że rozstrzygnięto konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych zarządzeniem Nr G /49/ 2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 lutego 2018 r. z zakresu:


  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

  2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

  3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

  4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  5. promocji i organizacji wolontariatu,

  6. turystyki i krajoznawstwa,

  7. porządku i bezpieczeństwa publicznego.


Przyznane kwoty dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych na poszczególne zadania można zobaczyć TUTAJ.