Ścinawa

GDDKiA remontuje most nad Zimnicą

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła realizację przedsięwzięcia zatytułowanego: „Przebudowa mostu nad rzeką Zimnica w ciągu drogi krajowej nr 36 w ciągu tzw. Obwodnicy Ścinawy”.

Most zlokalizowany na obrzeżach miasta i w pobliżu miejscowości Krzyżowa stwarza zagrożenie już od dłuższego czasu. Kilka lat temu, z uwagi na zły stan techniczny, głównie ścian czołowych, zmniejszono jego obciążenie wprowadzając zwężenie jezdni, samochody do dziś przez przeprawę przejeżdżają pojedynczo.

W postępowaniu przetargowym ogłoszonym we wrześniu ubiegłego roku brało udział ośmiu oferentów, do realizacji przedmiotowej inwestycji ostatecznie wybrano firmę BERGER BAU Polska Sp. z o. o. z Wrocławia. Roboty drogowe ruszyły w listopadzie, rozpoczęto od przygotowania przeprawy zastępczej. Obecnie trwa dwutygodniowa przerwa, ale tuż po święcie Trzech Króli i najbliższym weekendzie pracownicy przedsiębiorstwa ponownie wejdą na plac budowy.

Zakres przewidzianych do realizacji prac obejmuje m.in.: budowę i rozbiórkę mostu tymczasowego, rozbudowę i przebudowę drogi krajowej nr 36 w obrębie istniejącego mostu nad Zimnicą, rozbiórkę i budowę zupełnie nowego mostu, umocnienie dna rzeki w jego obrębie, odtworzenie nawierzchni drogi krajowej, budowę odwodnienia drogi i mostu, przebudowę sieci energetycznej oraz budowę kanału technologicznego.

Na czas realizacji inwestycji wybudowana zostanie jednoprzęsłowa przeprawa zastępcza, zlokalizowana po północnej stronie obiektu, tj. od strony Ścinawy. Jezdnia oraz chodnik powstaną z belek stalowych, krawędziaków oraz bali drewnianych.

Przebudowa ma potrwać do 30 listopada br. Po zakończeniu całego zadania samochody, w tym ciężarowe, przez przeprawę będą mogły przejeżdżać po drodze z pasami ruchu w obydwu kierunkach, będzie też chodnik z każdej strony. Po remoncie nowa konstrukcja nie będzie posiadała żadnych ograniczeń tonażowych.

Koszt rozpoczętej już inwestycji opiewa na sumę blisko 5,5 mln zł.