News

Dziś BARBÓRKA

Dzień Górnika przypada na 4 grudnia, tradycyjne święto górnicze obchodzone w dniu św. Barbary z Nikomedii – patronki dobrej śmierci i trudnej pracy.

Górnik to zawód szczególny, bo wykonywany jest w warunkach odmiennych od tych, w których żyje człowiek. Praca w górnictwie wymaga wysokich kwalifikacji, znacznego wysiłku fizycznego i dużej odporności psychicznej.

W tym szczególnym dniu wszystkim górnikom, pracownikom kopalń i ich rodzinom życzymy satysfakcji i dobrze wykonywanej pracy zawodowej, wszelkiej pomyślności oraz powodzenia w życiu osobistym.

Szczęść Boże!!

Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła
z pracownikami UMiG

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Marek Szopa
wraz z radnymi