Ścinawa

Dziś Dzień Pracownika Socjalnego

Dniem Pracownika Socjalnego ustawowo ustanowiono 21 listopada. To święto służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.

Z tej okazji wszystkim pracownikom socjalnym i innym pracownikom pomocy społecznej składamy serdeczne życzenia.

Niech wykonywana przez Państwa praca na rzecz osób starszych, wymagających wsparcia, dotkniętych chorobą lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej przynosi osobistą i zawodową satysfakcję oraz spotyka się ze społecznym uznaniem.

Doceniając trud i zaangażowanie dziękujemy za wrażliwość, empatię oraz życzliwość, którą okazujecie Państwo, niosąc wsparcie i pomoc drugiemu człowiekowi.

Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Marek Szopa wraz z radnymi