Gmina Ścinawa

Ruszają roboty budowlane na kolejnych świetlicach

Gmina Ścinawa wyłoniła wykonawców i podpisała już umowy na realizację zadań związanych z modernizacją świetlic wiejskich w Parszowicach i Zaborowie oraz budową zupełnie nowego obiektu w Przychowej.

Od 2015 lokalny samorząd sukcesywnie realizuje program modernizacji i remontów obiektów użyteczności publicznej na wsiach. Na przestrzeni trzech lat wybudowano, przebudowano i kompleksowo zmodernizowano miejsca spotkań oraz integracji mieszkańców w: Turowie, Dziewinie, Dąbrowie Środkowej, Wielowsi i ostatnio w Lasowicach.

Zakres robót budowlanych przewidziany do realizacji w modernizowanych obiektach w Parszowicach i Zaborowie jest podobny. W obydwu przypadkach przebudowie poddane zostaną pomieszczenia wewnątrz, aneksy kuchenne oraz toalety. Przeprowadzone będą gruntowne remonty elewacji budynków razem z ich ociepleniem. Przedsięwzięcie zakłada także wymianę instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, CO i wentylacji, zagospodarowany będzie również teren wokół.

W Parszowicach w ramach modernizacji zaplanowano dodatkowo przebudowę schodów zewnętrznych oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, a wewnątrz montaż sufitu podwieszanego. Z kolei w Zaborowie w obrębie świetlicy ma powstać zupełnie nowy plac zabaw.

W przypadku inwestycji w Przychowej zakres prac jest nieco inny, albowiem miejsce spotkań mieszkańców tworzone będzie od podstaw. Przedsięwzięcie obejmuje budowę parterowej świetlicy wiejskiej z zadaszonym tarasem wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu.

W ramach zadania zaplanowano m.in.: budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody, wykonanie oświetlenia terenu, który będzie wzbogacony o ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Ponadto powstaną miejsca parkingowe z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz ogrodzenie.

Prace w trzech miejscowościach ruszą niemal równolegle, najszybciej, bo już w najbliższy poniedziałek roboty zaczną się w świetlicy w Zaborowie. Zakończenie wszystkich inwestycji, zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi we wrześniu 2018 r.

Łączny koszt remontów i budowy ww. obiektów opiewa na sumę 2.974.140,00 zł.

Przypomnijmy, że w bieżącym roku ponad milion złotych na modernizację świetlic na terenie gminy Ścinawa przekazał powiat lubiński. Gmina zawnioskowała, aby również w przyszłym roku starostwo wsparło przedmiotowe przedsięwzięcia.

Poniżej przedstawiamy informacje z otwarcia ofert oraz zawiadomienia o wyborze wykonawcy na:

Świetlica w Parszowicach

Stan aktualny

Stan docelowy


Świetlica w Zaborowie

Stan aktualny


Stan docelowy

Nowa świetlica w Przychowej

Stan docelowy