Urząd Miasta i Gminy

Konsultacje ZUS w ścinawskim urzędzie

Jeśli masz pytania dotyczące warunków do przyznania emerytury, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne czy prowadzenia działalności gospodarczej zgłoś się do mobilnego punktu konsultacyjnego ZUS.

W środę, 11 października w godz. od 9:00 do 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ścinawie będzie można skorzystać z porad doradców z ZUS.

Od października będzie obowiązywać niższy wiek emerytalny – dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65. W związku z tym, w ZUS powołano specjalnych doradców, którzy pomagają klientom w sprawach emerytury. 11 października będą oni dostępni dla mieszkańców Ścinawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy. Doradcy wyjaśnią zasady przyznawania emerytury, poinformują o niezbędnych dokumentach, które należy złożyć wraz z wnioskiem emerytalnym oraz wyliczą prognozowaną emeryturę. Doradcy pomogą również skompletować i wypełnić wniosek o emeryturę.

Z porad ZUS w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy mogą również skorzystać sami przedsiębiorcy i ubezpieczeni. W mobilnym punkcie konsultacyjnym wszyscy zainteresowani założą przy tej okazji własne konto na Platformie Usług Elektronicznych. Dzięki niemu, można mieć dostęp do danych zapisanych w ZUS w dowolnym momencie, również w domu, przez Internet.

Ważne! Na spotkanie z doradcą z ZUS w sprawie przejścia na emeryturę warto zabrać następujące dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wynagrodzenia potrzebne do skompletowania wniosku o emeryturę (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, książeczki wojskowe, akta urodzenia dzieci),
  • decyzja o kapitale początkowym,
  • informacje o stanie konta osoby ubezpieczonej,
  • obecny stan środków na rachunku w OFE.

Termin i miejsce konsultacji ZUS: środa, 11 października 2017 r. w godz. 9:00 – 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ścinawie, Rynek 17 – pokój nr 7 (parter).