Urząd Miasta i Gminy

Trening akustycznego systemu ostrzegania

Burmistrz Ścinawy informuje, że w dniu 1 sierpnia 2017r. na terenie miasta i gminy Ścinawa przeprowadzony zostanie trening systemu wczesnego ostrzegania.

W związku z powyższym o godz. 17:00 uruchomiony zostanie podsystem akustycznego ostrzegania ludności poprzez uruchomienie syren i wyemitowanie sygnału „Ogłoszenie alarmu”.

Trening przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013.96.850).

Za ewentualne niedogodności, które mogą powstać w wyniku treningu serdecznie przepraszamy.