Ścinawa

70 lat istnienia OSP w Ścinawie

W sobotę, 6 maja odbyły się uroczystości związane z obchodami 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie. Pierwsza część wydarzenia miała miejsce przy ścinawskiej remizie.

W jubileuszu jednostki udział wzięli m.in.: burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła, starosta powiatu lubińskiego Adam Myrda, burmistrz zaprzyjaźnionego Niemberga w Niemczech Chrystian Kupski wraz z tamtejszymi strażakami, komendant ścinawskiego komisariatu policji Janusz Światowski, przedstawiciele PSP w Lubinie z komendantem Erykiem Górskim, szef powiatowych struktur OSP Grzegorz Obara, druhowie z ościennych i zaprzyjaźnionych jednostek straży, byli burmistrzowie oraz radny sejmiku województwa dolnośląskiego Tymoteusz Myrda. Wśród gości nie mogło zabraknąć Franciszka Kras, najstarszego strażaka w gminie.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku przez prezesa ścinawskiej straży Pawła Świerżewskiego Grzegorzowi Obarze, następnie starosta Adam Myrda, burmistrz Krystian Kosztyła oraz prezes gminnego związku OSP w Ścinawie Adam Świerżewski odsłonili pamiątkową tablicę z okazji jubileuszu jednostki ufundowaną przez Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa, a jej poświęcenia dokonał ks. Grzegorz Ropiak.

W dalszej części obchodów uchwałą prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP srebrną odznaką za zasługi został udekorowany sztandar ścinawskiej straży, a poszczególni druhowie otrzymali odznaczenia: wzorowy strażak, za wysługę lat oraz złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa.

Ponadto Tymoteusz Myrda w imieniu sejmiku dolnośląskiego wręczył srebrne odznaki za zasługi dla Dolnego Śląska braciom Świerżewskim. Po ceremonii związanej z odznaczeniami odbyło się ślubowanie nowo przyjętych strażaków do jednostki operacyjno-technicznej oraz najmłodszych druhów do młodzieżowej drużyny pożarniczej.

W programie uroczystości nie mogło zabraknąć oficjalnych przemówień zaproszonych gości, którzy w ciepłych i pełnych otuchy słowach strażakom z OSP w Ścinawie życzyli dużo zdrowia, wytrwałości w ratowaniu mienia i zdrowia mieszkańców gminy.

Z okazji jubileuszu odbyła się również msza święta w intencji strażaków, którą poprowadził ks. proboszcz Andrzej Pławiak.

Po nabożeństwie zaproszeni goście, druhny i druhowie udali się na bankiet przyjaciół oraz członków OSP w Ścinawie, który odbył się w ścinawskim centrum kultury. Dodatkową atrakcją, przywołującą wspomnienia sprzed lat była ustawiona w holu CTiK wystawa poświęcona 70-leciu istnienia ścinawskiej jednostki straży pożarnej.