AktualnośćiGmina Ścinawa

Uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej w Prochowicach!

Wczoraj w Prochowicach oficjalnie otwarto odcinek ścieżki rowerowej, biegnący od Wielowsi (gmina Ścinawa) właśnie do stolicy sąsiedniej gminy. W wydarzeniu udział brali samorządowcy, na czele z burmistrz Prochowic Alicją Sielicką oraz jednym z inicjatorów całego projektu – burmistrzem Ścinawy Krystianem Kosztyłą, którzy dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Odbył się również okolicznościowy przejazd nowym odcinkiem drogi.

Oddany właśnie do użytku ponad 5-kilometrowy odcinek drogi dla cyklistów ostatecznie połączył siedziby dwóch sąsiadujących ze sobą gmin: Ścinawy oraz Prochowic. Oczywiście z malowniczej trasy, która liczy blisko 17 km korzystają nie tylko rowerzyści, jeżdżą po niej rolkarze, miłośnicy hulajnóg, spacerują również fani pieszych wędrówek.

Przypominamy, że w grudniu 2017 roku Ścinawa przejęła od państwowej spółki PKP pas nieruchomości o długości kilkunastu kilometrów, przebiegający przez teren dwóch samorządów: ścinawskiego oraz prochowickiego, na przedmiotowych gruntach biegła niegdyś linia kolejowa w kierunku Legnicy. Dzięki dysponowaniu pasem nieruchomości pomiędzy zgazyfikowanymi Prochowicami a Ścinawą, w przejętych działkach, w pierwszej kolejności, w innowacyjnej formule partnerstwa publiczno-prywatnego, po latach oczekiwań doprowadzono gaz do naszego miasta.

W następnym kroku, na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji, ścinawski samorząd przystąpił do budowy asfaltowej ścieżki rowerowej o szerokości 3 metrów, która kończyła się na granicy gmin, w okolicach Wielowsi i Gromadzynia. W międzyczasie władze Ścinawy zaproponowały sąsiadom kontynuację projektu, tak by w perspektywie rowerową ścieżką połączone zostały dwa ośrodki miejskie – oferta spotkała się z pozytywnym odbiorem Prochowic.

Wiosną 2020 roku zakończyła się budowa ścinawskiego odcinka drogi dla cyklistów, od tamtego czasu mieszkańcy gminy oraz goście z regionu chętnie korzystają z łącznie 11 kilometrów bezpiecznej ścieżki, ponieważ 2 kilometry rowerowej trasy wybudowano wcześniej, w ramach przebudowy ulicy Legnickiej w Ścinawie.

By podkreślić współpracę w czerwcu 2020 roku burmistrzowie: Alicja Sielicka i Krystian Kosztyła oraz przewodniczący rad miejskich obu samorządów podpisali list intencyjny w sprawie budowy odcinka ścieżki na terenie Prochowic. Wspólne działania nabrały tempa w październiku 2022 roku, wówczas Ścinawa przekazała działki leżące w obrębie sąsiedniej gminy oraz odpłatnie dokumentację projektową dla budowy następnego fragmentu drogi rowerowej. W kwietniu minionego roku prochowicki samorząd przeprowadził postępowanie przetargowe, na podstawie którego wyłonił i podpisał umowę z wykonawcą na budowę kolejnego, ponad 5-kilomertowego odcinka trasy, która wczoraj została symbolicznie otwarta.

Zakres realizowanej inwestycji określał Projekt nr RPDS.04.04.01-02-0002/21 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 4.4 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych; 4.4.1 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne. W ramach całego przedsięwzięcia, który zainspirował i koordynował od strony formalnej właśnie burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła – wcześniej przewodniczący zarządu Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”, została zrealizowana partnerska inicjatywa na podstawie zawartej umowy pomiędzy stowarzyszeniem, Gminą Chocianów, Gminą Ścinawa, Gminą Wołów, Gminą Brzeg Dolny i Gminą Prochowice.

Łącząca Ścinawę z Prochowicami ścieżka to element projektu Blue Velo – niebieskiego szlaku rowerowego biegnącego wzdłuż Odry i wytyczonego przez aż 5 województw.

Należy też przypomnieć, że ścinawski samorząd złożył w styczniu br. wniosek o kolejne środki na ścieżkę dla cyklistów przebiegającą przez same miasto, o łącznej długości ponad 1,3 km, wszystko w ramach zadania pn. „Budowa szlaku rowerowego na terenie miasta Ścinawa”. Planowany i już zaprojektowany do budowy odcinek przebiegać będzie wzdłuż ulicy Kościuszki (od stacji PKP), w sąsiedztwie Centrum Kultury i Biblioteki, następnie przez Batorego, gdzie połączy się z odcinkiem wybudowanym w parku miejskim. Następna część rozpocznie się od Jana Pawła II w okolicach mostku na Zimnicy, ciągnąć się będzie wzdłuż rzeki, a następnie wejdzie w ulicę Mickiewicza. Ścieżka po stronie modernizowanej remizy OSP przebiegać będzie w kierunku osiedla klasztornego i połączy z budowanym obecnie kolejnym odcinkiem.

 

 

Foto: e-legnickie.pl