AktualnośćiGmina Ścinawa

Trwa budowa Odrzańskiego Centrum Produktu Lokalnego!

Wiosną 2021 roku LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” nabyła działkę pod budowę centrum produktu i usług lokalnych. Następnie inwestor zlecił opracowanie dokumentacji projektowej wraz funkcjonalnością obiektu oraz wystąpił o wymagane zgody, a także zabezpieczył środki na realizację zadania w ramach Projektu Współpracy „Utworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych – CENPROLOK” finansowanego ze środków Unii Europejskiej – poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” – „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramachinicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Przygotowania do rozpoczęcia inwestycji trwały dość długo, gdyż projekt zrzesza 4 lokalne grupy działania, które do niego dołączały i opracowywały niezbędną dokumentację. Nam zależało jednak, by pozyskać kolejnych partnerów, gdyż silna grupa ma większą siłę przebicia. Pozyskiwanie finansowania, to dość skomplikowana procedura, która niesie ze sobą pewne uzupełnienia, poprawki oraz zmiany, a w przypadku naszego przedsięwzięcia wszystko dotyczyło łącznie 4 podmiotów. Oczywiście środki otrzymuje się na zasadzie refundacji, dlatego musieliśmy również wystąpić o pożyczkę – tłumaczy Jarosław Paczkowski, prezes „Krainy Łęgów Odrzańskich”.

Budowa samego obiektu o konstrukcji szkieletowej na SAG w Ścinawie, ma zakończyć się jeszcze w styczniu przyszłego roku, a koszt zleconej inwestycji to kwota około 1,6 mln zł. Warto dodać, że inwestor pozyskał także dotację na realizację tzw. operacji własnej wysokości 0,5 mln zł, która zostanie przeznaczona na zagospodarowanie terenu przy budowanym centrum. Tak więc łącznie we wcześniej kupiony od gminy grunt zainwestowane zostanie w najbliższym czasie ponad 2 mln zł!

W ramach wspólnego projektu „Utworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych – CENPROLOK” podobne obiekty powstaną jednocześnie w:
– miejscowości Chocianów,
– miejscowości Ścinawa,
– miejscowości Podgórzyn,
– miejscowości Dobków (Gmina Świerzawa).

Z założenia centra produktów oraz usług lokalnych pozwolą na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej, jak również inwestycyjnej obszarów wiejskich.