AktualnośćiGmina Ścinawa

Nowe latarnie i oprawy LED w mieście (FOTO)

Na zlecenie ścinawskiego samorządu firma VOLT-TIM Dariusz Rudnicki z Księginic modernizuje oświetlenie uliczne w Ścinawie. W związku ze specyfiką prowadzonych prac, lampy przez krótki czas, do momentu zakończenia całej inwestycji, świeciły będą w ograniczonej ilości. Efektem aktualnie realizowanych robót będzie wymiana w całości starych i sodowych opraw oświetleniowych na nowe i energooszczędne, a przy głównych drogach wymienione zostaną również skorodowane słupy. Nowe estetyczne i odporne na rdzę już są stawiane w niektórych częściach miasta. Warto podkreślić, że gmina wymienia uliczne oświetlenie również na terenach zarządzanych przez spółdzielnie.

Obecnie efekty prowadzonych na zlecenie ścinawskiego samorządu prac najlepiej widoczne są przy ulicy Jana Pawła II, Kościuszki oraz Kilińskiego. Pojedyncze nowe latarnie zostały również uruchomione przy ulicy Lipowej oraz Jagiełły.

Roboty prowadzone są w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ścinawa” w ramach projektu wspartego środkami zewnętrznymi z RPO WD 2014-2020 zatytułowanego „Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin: Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin”. Wartość przedsięwzięcia odnoszącego się do miasta Ścinawa i opisywanej inwestycji to kwota 1,35 mln zł.