AktualnośćiGmina Ścinawa

Nowy asfalt na drogach w Buszkowicach (FOTO)

Po wcześniejszych pracach ziemnych i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w pasie jezdni, wykonawca – konsorcjum firm, którego liderem jest Zakład Górniczy Hydrowiert Fitzner&Fitzner Sp. z o.o., a partnerem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe INKADRO Sp. z o.o., przebudował drogę wojewódzką nr 292 na odcinkach przebiegających przez Przychową oraz Buszkowice, a także odtworzył gminną drogę w Buszkowicach. Na wszystkich opisanych fragmentach została już ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa, aktualnie dokonywane są ostatnie poprawki i niebawem nastąpi zakończenie inwestycji.

– Jestem w stałym kontakcie z pracownikami firmy, która odtwarza nasze drogi. Jeśli tylko pogoda będzie sprzyjała, w najbliższych dniach budowlańcy zakończą inwestycję. Obecnie dokonują ostatnich poprawek, zagęszczają pobocza i niebawem będą sprzątali pozostałości po materiałach, a także tłuczeń, który wykorzystywano na podbudowę jezdni – tłumaczy radny Jan Śliwa, mieszkaniec Buszkowic.

Warto podkreślić zaangażowanie Jana Śliwy w realizację inwestycji, z którym wykonawca konsultował podejmowane ostatnio działania. Wieloletni mieszkaniec Buszkowic, a także sołtys, wskazywał także newralgiczne punkty, np. w których po ulewnych opadach zbiera się woda, by zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. Podobnym zaangażowaniem i bezpośrednimi sugestiami oraz rozmowami z firmą pracującą na zlecenie gminy wykazywała się obecna sołtys wsi Agnieszka Kosiorowska.