AktualnośćiGmina Ścinawa

Piecowe granty dla mieszkańców (FOTO)

Kolejnych 10 właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ścinawa otrzyma wsparcie na nowe źródła ogrzewania, inne niż piece węglowe. Wczoraj w ścinawskim ratuszu podpisano umowy z grantobiorcami, którzy aplikowali w 5. już naborze organizowanym w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”. W ramach ostatniej edycji konkursu podpisano umowy na łączną kwotę 184.806,89 zł.

Realizowane przez beneficjentów inwestycje dotyczą zakupu i montażu: pomp ciepła powietrznych i gruntowej (4+1), kotłów na gaz (2) i pellet (3).

Przypomnijmy, że dotychczas umowy zostały podpisane z 378 beneficjentami, w tym z 17 wspólnotami mieszkaniowymi, obecnie na łączna kwotę już ponad 8 mln zł! Taką wartość wsparcia przekazał ścinawski samorząd dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy (kwota dot. grantów wypłaconych oraz umów podpisanych ale jeszcze nie wypłaconych). Największy wartościowo grant, na poziomie prawie 1,5 mln zł, otrzymała Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ROLNIK” w Ścinawie, która już zlikwidowała wysłużoną kotłownię węglową i zainstalowała ekologiczne kotły gazowe.