AktualnośćiGmina Ścinawa

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2024 – konsultacje

Informujemy, że z inicjatywy Burmistrza Ścinawy ruszają konsultacje dotyczące Projektu Programu Współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii do projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kolejny rok.
Opinie i uwagi do projektu należy składać za pomocą FORMULARZA zgłaszania uwag na adres e.mail: dsliwinska@scinawa.pl lub bezpośrednio w sekretariacie UMiG Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa. Decyduje data doręczenia formularza.

Konsultacje ruszają dziś, tj. 04.10.2023r., a ich termin mija 18.10.2023 r.

Komunikat Burmistrza Ścinawy wraz z dokumentami dostępne: TUTAJ.