AktualnośćiGmina Ścinawa

Gmina pozyskała kolejne środki na zabytki (FOTO)

Za pośrednictwem ścinawskiego samorządu o wsparcie w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, nazywanego również „Polskim Ładem dla kultury” wystąpiły parafie z Dłużyc oraz Olszan. Dziś w kościele filialnym w Przychowej dobre informacje o przyznaniu środków przekazał beneficjentom osobiście Sekretarz Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów, który wręczył symboliczne promesy. Parafię św. Michała Archanioła w Olszanach reprezentował ks. Daniel Biszczanik, z kolei Parafię Chrystusa Króla w Dłużycach sołtys Edwarda Zdobylak.

Na konta podmiotów zarządzających zabytkami sakralnymi trafią fundusze z przeznaczeniem na prace renowacyjne: 299.880,00 zł na remont zabytkowych organów piszczałkowych w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Przychowej (parafia Olszany) oraz na kolejny etap ratowniczej konserwacji drewnianego polichromowanego stropu kościoła p.w. Chrystusa Króla w Dłużycach (parafia Dłużyce).

Przypomnijmy, że wcześniej, w ramach 1. edycji Polskiego Ładu dla kultury” rząd przeznaczył na renowację zabytków w naszej gminie aż 1,3 mln zł. Za pośrednictwem samorządu, który formalnie złożył dokumenty, pozyskano pieniądze na:
1. renowację ścian i sklepień gotyckiego kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie – etap II, przyznane wsparcie: 764.400,00 zł;
2. konserwację jedenastu epitafiów na elewacji kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Wielowsi – etap I, przyznane dofinansowanie: 147.782,04 zł;
3. remont kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Zaborowie, kwota wsparcia: 63.527,42 zł.

Otwarcia ofert w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na powyższe trzy zadnia zaplanowana na październiku br.
Ponadto gmina, jako właściciel zabytku otrzymała środki w kwocie 86.991,99 zł na remont wiatraka koźlaka w Buszkowicach, a dokładnie na odtworzenie jego śmigów.

To nie koniec dobrych informacji, z początkiem minionego tygodnia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta – PGR Gminie Ścinawa, została przyznana naszemu samorządowi dotacja w kwocie 2,7 mln zł! Pozyskane środki wykorzystane zostaną na rewitalizację obszarów miejskich, m.in. na małą architekturę, taką jak nowe i bezpieczne place zabaw, a także na zaprojektowanie, dostawę oraz montaż urządzeń pomiarowych monitoringu pracy sieci wodociągowej w układzie strefowym – więcej informacji w przedmiotowej sprawie już niebawem.