AktualnośćiGmina Ścinawa

Rozpoczęło się pogłębianie portu w Ścinawie (FOTO)

Jeszcze w sierpniu br. podpisano umowę na kolejny zakres prac w ramach budowy przystani miejskiej i nabrzeża Odry w Ścinawie. Firma STRABAG Sp. z o. o. wykonuje obecnie zlecone przez ścinawski samorząd tzw. bagrowanie kanału portowego. Prace w tym zakresie, zgodnie z zawartym z wykonawcą kontraktem, mają zakończyć się w listopadzie tego roku. Usuwanie osadów prowadzone jest w porozumieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, które zarządza rzeką, jak również kanałem portowym na odcinku do niedawno wyremontowanego mostu drogowego nad Odrą. Czyszczenie naniesionych m.in. przez powodzie z 1997 oraz 2010 roku namułów pierwszy raz odbywa się w tak szerokim zakresie, prace przeprowadzone są we fragmencie sąsiadującym z nabrzeżem, którego właścicielem jest gmina, a które obecnie, dzięki pozyskanym ogromnym środkom unijnym, jest modernizowane.

Postępują prace budowlane w ścinawskim porcie w ramach projektu pn.: „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”. Największy zakres dotyczący budowy przystani miejskiej oraz jachtowej w Ścinawie realizuje właśnie firma STRABAG Sp. z o. o. Bagrowanie, które polega na mechanicznym usuwaniu warstwy osadów dennych ze zbiorników wodnych lub cieków, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, jest kolejnym zadaniem powierzonym temu wykonawcy. Koszt pogłębienia portu w Ścinawie to kwota ponad 2,5 mln zł.

Na cały projekt pozyskano bardzo duże środki zewnętrzne, tj. dotację na poziomie 85 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Fundusze przeznaczano łącznie na budowę przystani na Odrze w Ścinawie, Dziewinie, Lubiążu oraz Brzegu Dolnym, a także na budowę ścieżek rowerowych, w ramach których kwalifikowana jest m.in. droga dla cyklistów do Prochowic, wykonywana obecnie na terenie sąsiedniej gminy, jako kontynuacja ścinawskiego odcinka. Całe przedsięwzięcie realizowane jest przy współpracy i partnerstwie kilku gmin ze Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita Samorządna”, które pełni rolę lidera, organizacja ta jest ponadto bezpośrednim beneficjentem pozyskanych funduszy unijnych, a nasza gmina ma największy udział w tym wsparciu.