AktualnośćiGmina Ścinawa

Układają kanalizację i odtwarzają drogę gminną (FOTO)

Oprócz Dąbrowy Środkowej, Dąbrowy Dolnej oraz Turowa budowa sieci sanitarnej wraz z odtwarzaniem nawierzchni prowadzona jest obecnie także w Krzyżowej. Tam konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o. o. z Wrocławia, a partnerem Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sitkowski Piotr Sitkowski z Legnicy kończy roboty związane z budową kanalizacji i modernizacją sieci wodociągowej. Na odcinkach, gdzie sfinalizowano już prace ziemne, ustabilizowany został grunt i przygotowano podbudowę pod nowe nawierzchnie asfaltowe, osadzono również krawężniki oddzielające jezdnię od chodnika.

Wykonawca realizując przedmiotową inwestycję prowadzi działania etapowo i na wyznaczonych odcinkach, aby minimalizować zakłócenia komunikacyjne a mieszkańcy mogli dojeżdżać do swoich posesji. W ramach zadania powstał już fragment wodociągu w drodze krajowej nr 36 oraz ulicy Witosa, część kanalizacji tłocznej na tym obszarze, a niebawem wybudowany zostanie odcinek sieci grawitacyjnej.

Przypomnijmy, że opisywane wyżej działania, tj. budowa kanalizacji wraz z odtwarzaniem, objęte są największym w historii ścinawskiego samorządu projektem inwestycyjnym, na który nasza gmina pozyskała rekordowe dofinansowanie unijne – kwota wsparcia to blisko 87 mln zł! Całe zadanie nosi tytuł „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, umowę na dotację podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a środki pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko.