Aktualnośći

Rozstrzygnięty konkurs na inicjatywy oddolne

Do konkursu zostało zgłoszonych 9 wniosków. Wszystkie przeszły ocenę formalną.

Ze względu na możliwości finansowe i ograniczenie regulaminem (wybór od 3 do 7 inicjatyw) przyznano dofinansowanie siedmiu projektom:

  – ,,Dzień z historią w Ekomuzeum Osady Rybackiej Dziewin” kwota dofinansowania 3050 zł

  – ,,Teraz My” kwota dofinansowania 5000 zł

   – ,,Nadodrzański plener malarski” , kwota dofinansowania 4940 zł

    – ,,Pop-kultura to jest to!” kwota dofinansowania 3700 zł

    – ,,Zobacz, usłysz, poczuj” – podróż do świata zmysłów” kwota dofinansowania 4800 zł

    – ,,Kultura lokalna” w wykonaniu zespołu ludowego kwota dofinansowania 3510 zł

    – ,,Aktywne włączenie młodzieży w tożsamość i wzmocnienie kapitału ludzkiego”.  Kwota dofinansowania 5000 zł

 

Łączna kwota dofinansowania projektów to 30.000 zł.

Raport dotyczący diagnozy: https://ctik.scinawa.pl/wp-content/uploads/2023/06/raport-DK-Scinawa-30.pdf.