AktualnośćiGmina Ścinawa

Wspominali błogosławionego księdza Jerzego

Tradycyjnie w kościele pw. Świętej Rodziny w Parszowicach zorganizowano uroczystości religijno-patriotyczne, połączone ze wspomnieniami o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszko. To właśnie w miejscowej świątyni 51 lat temu jedną z prymicyjnych mszy sprawował późniejszy kapelan warszawskiej „Solidarności”. Liturgii przewodniczył proboszcz Parafii Matki Boskiej Łaskawej w Polkowicach Marek Kluwak.

Uroczystości poświęcone księdzu Jerzemu Popiełuszce odbywają się w Parszowicach od wielu lat. Cześć kapłanowi oddają wierni z całego Zagłębia Miedziowego, którzy przybywają, by wspominać dawnego kapelana, a dzisiaj patrona „Solidarności” i modlić się w intencji ojczyzny. Ścinawski samorząd w tym roku reprezentowali radny Edward Sitarski oraz burmistrz Krystian Kosztyła, obecny był również wójt sąsiedniej gminy Lubin Tadeusz Kielan. W uroczystościach udział wzięli także przedstawiciele władz powiatu, między innymi przewodnicząca rady Jadwiga Musiał oraz związkowcy z przewodniczącym ZR ZM NSZZ „Solidarność” Bogdanem Orłowskim, któremu towarzyszyły poczty sztandarowe: Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, ZG Lubin NSZZ „Solidarność” oraz KGHM Zanam NSZZ „Solidarność”. Nie zabrakło zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – inspektora Mariusza Bużdygana. W wydarzeniu po raz pierwszy uczestniczył poczet sztandarowy policji wojewódzkiej. W ostatnią niedzielę do kościoła w Parszowicach pielgrzymowali również mieszkańcy Ścinawy oraz Lubina, którzy wzięli udział w nabożeństwie.

28 maja 1972 Jerzy Popiełuszko przyjął święcenia z rąk księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Archikatedrze Świętego Jana w Warszawie, a już 4 czerwca 1972 roku w kościele w Parszowicach, razem ze swoim kolegą Bogdanem Liniewskim, odprawił jedną z pierwszych mszy tuż po święceniach. O tym fakcie przypominają pamiątkowe tablice w kościele. Jerzy Popiełuszko nie tylko był księdzem, ale zagorzałym obrońcą praw człowieka w PRL, a także kapelanem warszawskiej „Solidarności”, który odważnie wspierał prześladowanych robotników. 19 października 1984 roku został zamordowany.

Lokalna społeczność mocno angażuje się, by uroczystości miały odpowiednią oprawę, przybyli goście zawsze mogą liczyć na ciepły posiłek. Organizatorem wydarzenia była miejscowa parafia z księdzem proboszczem Tomaszem Galikiem na czele. Całe wydarzenie uświetnił swoim występem Chór Dnia Jednego z Prochowic.

Foto: Wojciech Obremski/ www.solidarnosc.org