AktualnośćiGmina Ścinawa

Dotacja na żłobek w Ścinawie – ruszają procedury

Z końcem kwietnia br. ogłoszono wyniki naboru rządowego programu Maluch+, z przyjemnością informujemy, że wniosek naszego samorządu, dotyczący realizacji zadania zatytułowanego „Utworzenie żłobka gminnego w Ścinawie”, został rozpatrzony pozytywnie! Obecnie analizowane są lokalizacje dla tej inwestycji, najprawdopodobniej obiekt powstanie na którejś z działek zarządzanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie. Gminie Ścinawa przyznano dotację w kwocie 732.609,02 zł, są to pieniądze na utworzenie żłobka wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz jego wyposażenie, pozostałe środki na budowę, szacowane na ponad 1 mln zł, zabezpieczy w formie wkładu własnego ścinawski samorząd. Warto dodać, że na funkcjonowanie miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców, przyznano naszej gminie dodatkowo kwotę 541.728,00 zł.

Łącznie budowa żłobka ma pochłonąć blisko 2 mln zł, a we wstępnych planach jest utworzenie 18 miejsc dla maluchów. Samorząd ma 3 lata na realizację zadania, a po otwarciu placówki, również dzięki przyznanym środkom, gmina przez kilka kolejnych lata otrzymywała będzie comiesięczne wsparcie na pobyt każdego dziecka w żłobku, w kwocie 836,00 zł.
Obecnie rozpoczyna się procedura przygotowywania inwestycji, określane są dane do dokumentacji przetargowej, niezbędne do ogłoszenia zamówienia publicznego – co nastąpi w najbliższych tygodniach, w pierwszej kolejności wykonana będzie dokumentacja projektowa dla ścinawskiego żłobka. Planuje się, że obiekt zostanie uruchomiony w 2026 roku.

– Oczywiście dostrzegaliśmy potrzebę utworzenia żłobka w Ścinawie, odbyłem kilka spotkań z potencjalnymi podmiotami prywatnymi, które chciały się podjąć realizacji takiej inwestycji. Mimo wcześniejszych deklaracji, nikt nie zdecydował się wybudować niepublicznej placówki. W ostatnim naborze zmieniły się zasady programu Maluch+, które są zdecydowanie korzystniejsze dla samorządów, inwestycję można wykonać w terminie do trzech lat, a nie jak dotychczas w ciągu jednego roku, co przy skali realizowanych przez nas obecnie zadań, ma duże znaczenie. Oprócz tego rząd zapewnia trzyletnie finansowanie funkcjonowania naszego żłobka. Jak wcześniej informowaliśmy w lutym br. złożyliśmy wymagane dokumenty aplikacyjne, a teraz zostało przyznane nam wsparcie, z czego się bardzo cieszymy i przystępujemy do działania – komentuje burmistrz Krystian Kosztyła.