AktualnośćiGmina Ścinawa

Rozwój infrastruktury wodniackiej nad Odrą

W ścinawskim porcie trwają zaawansowane prace budowlane w ramach zadania pn.: „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”. Na zlecenie naszej gminy firma STRABAG Sp. z o. o. wykonuje jedną z części kompleksowego projektu, angażującego samorządy z regionu, która dotyczy przystani miejskiej, przystani jachtowej ze slipem oraz zagospodarowania terenu nabrzeża w Ścinawie. Ponadto trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia budowy przystani w Dziewinie, tę inwestycję zrealizuje NAVIGA-STAL Sp. z o. o. z Kiełczowa.

W ścinawskim porcie rozpoczęto zasadnicze roboty budowlane kilka miesięcy temu od tzw. pogrążania grodzic stalowych w przystani miejskiej, a następnie w przystani jachtowej. Tylko w ciągu jednego miesiąca pogrążono blisko 200 ton stalowych profili, które stanowią główną przegrodę oddzielającą nowo powstające nabrzeże od koryta rzeki.

(prace w ścinawskim porcie, zdjęcia z drona Patryk Liszkiewicz)

– Obecnie, w dalszym ciągu wykonywane są zasypy wraz z wymianami gruntów za konstrukcją nabrzeży. W połowie maja zakotwiono ściany z wykorzystaniem kotew mikropalowych. Ponadto trwają także prace związane z wykonaniem zwieńczeń konstrukcji ścian w postaci tzw. oczepów, a w dalszej kolejności planowane są zasypy pod konstrukcje tarasów nabrzeży, które będą wykonane z prefabrykatów. W chwili obecnej kluczowy dla inwestycji jest proces prefabrykacji konstrukcji stopni i donic, z których w technologii montażu od czerwca powstawać będą tarasy nabrzeży – relacjonuje Karol Kołtun, kierownik projektu z ramienia wykonawcy.


(przygotowania do rozpoczęcia prac w Dziewinie, zdjęcia Mariusz Mostowski)

Projekt, w który od samego początku zaangażowany był i koordynował Krystian Kosztyła, wyraźnie nabrał tempa. Przypominamy, że burmistrz Ścinawy, jeszcze jako przewodniczący zarządu Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” (lider projektu „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej” i bezpośredni beneficjent pozyskanych środków), był odpowiedzialny za nadzór nad przygotowaniem dokumentacji oraz wniosku o dofinansowanie do urzędu marszałkowskiego, co zakończyło się sukcesem i przyznaniem wsparcia, dzięki któremu realizowane są obecnie inwestycje w kilku miejscach.

Warto odnotować, że niedawno rozpoczęły się roboty budowlane dotyczące przystani miejskiej w Lubiążu w gminie Wołów. Obecnie pogłębiana jest zatoczka, na której umieszczone będą pomosty. Równolegle powstaje obiekt, w którym znajdzie się zaplecze sanitarne: toalety i natryski.


(zdjęcia inwestycji w Lubiążu, zdjęcia Facebook Darek Chmura burmistrz Wołowa)

Z kolei Brzeg Dolny, kolejny partner całego projektu jest na etapie rozstrzygania przetargu i wyłaniania wykonawcy budowy przystani pasażerskiej na Odrze, zaplanowanej w pobliżu tamtejszego magistratu. W gronie 5 oferentów znalazły się również STRABAG oraz NAVIGA-STAL.

(wizualizacja przystani w Brzegu Dolnym)

Wszystkie opisane inwestycje otrzymały zewnętrzne środki – dotacje na poziomie 85 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, fundusze przeznaczane łącznie na budowę czterech przystani na Odrze oraz budowę ścieżek rowerowych (m.in. droga rowerowa do Prochowic z założeniem jej kontynuacji do Lubiąża), umożliwiających komunikację pomiędzy wyżej wymienionymi obiektami na rzece. O przyznaniu unijnego wsparcia pisaliśmy w artykule: http://nowa.scinawa.pl/index.php/2021/11/18/32-mln-zl-na-port-przystanie-i-sciezki-rowerowe/.

Warto podkreślić, że kwoty dotacji w międzyczasie wzrosły, m.in. w związku z rozstrzygnięciami dotychczas przeprowadzonych przetargów, a Ścinawa ma największy udział w zakresie pozyskanej na całość projektu dotacji.