AktualnośćiGmina Ścinawa

Dotacje dla organizacji pozarządowych (FOTO)

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ścinawski samorząd przyznał środki finansowe fundacjom i stowarzyszeniom działającym na naszym terenie, które zrealizują pozasportowe zadania publiczne. Wczoraj w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa burmistrz Krystian Kosztyła podpisał z beneficjentami umowy na łączną kwotę 77.000,00 zł. Przyznane fundusze zostaną wykorzystane m.in. na pomoc społeczną, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, wsparcie i aktywizację osób niepełnosprawnych czy promocję wolontariatu.

Środki z budżetu gminy przyznano:
• Fundacji „Przystań” w Ścinawie, która zorganizuje rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej wycieczkę do Zamku Kliczków, będzie również promować ideę wolontariatu, a także zorganizuje niepełnosprawnym wycieczkę do Krakowa – łączna wartość przyznanego wsparcia to 16.000,00 zł;
• Stowarzyszeniu „Aktywny Dziewin”, które zorganizuje plener i zajęcia artystyczne – wartość wsparcia to 9.000 zł;
• Stowarzyszeniu „Sołectwo Krzyżowa”, które zorganizuje wyjazd zatytułowany „Prozdrowotnym szlakiem Dolnego Śląska – Zamek Chojnik i Termy Cieplickie” – wartość wsparcia to 4.000,00 zł
• Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, które promowało będzie wolontariat oraz turystykę na terenie Polski – łączna wartość przyznanego wsparcia to 9.000,00 zł;
• Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów byłych pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które zorganizuje wyjazdy edukacyjne do muzeów – wartość wsparcia to 6.000,00 zł;
• Fundacji „Sztukowanie Pamięci” Ścinawa, która promowała będzie szlaki turystyczne i pielgrzymkowe oraz wypoczynek niepełnosprawnych na łonie natury – łączna wartość przyznanego wsparcia to 10.000,00 zł;
• Stowarzyszeniu Miłośników Natury „Glinianka”, które promowało będzie aktywny wypoczynek – wartość wsparcia to 4.000,00 zł
• Stowarzyszeniu „Równe Szanse” w Ścinawie, które zorganizuje wyjazd nad morze dla osób niepełnosprawnych – wartość wsparcia to 13.000,00 zł;
• Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Lubinie – Koło nr 2 Ścinawa, który zachęcał będzie do wędrówek po Dolnym Śląsku – wartość wsparcia to 6.000,00 zł.

Pełne rozstrzygnięcie konkursu oraz dokumenty związane z jego organizacją dostępne są na stronie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.scinawa.pl/otwarte-konkursy-ofert-w-2023-roku.html.