AktualnośćiGmina Ścinawa

Oferty na przebudowę dróg w Buszkowicach i Przychowej do 10 marca!

Gmina Ścinawa, w części jako tzw. inwestor zastępczy, niedawno ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy, który dokończy roboty drogowe, tj. sfinalizuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 292 oraz odtworzy gminne, po wykonaniu w nich nowej sieci kanalizacji – chodzi o teren zabudowany we wsiach Buszkowice i Przychowa. Po rozstaniu się z wcześniejszym wykonawcą, który do ponad 12 milionowego kontrakt podpisanego w lutym minionego roku zażądał dodatkowych kilku milionów, a także po dokładnym zinwentaryzowaniu wykonanych prac i przygotowaniu specyfikacji do wymaganego z uwagi na wartość zadania nowego postępowania, ścinawski samorząd mógł ogłosić przetarg.

Postępowanie przetargowe zostało zamieszczone na platformie e-zamawiający.pl i jest dostępne pod adresem: https://scinawa.ezamawiajacy.pl/pn/scinawa/demand/notice/public/86049/details. Zgodnie z ogłoszeniem termin składania ofert mija 10 marca br.

– Wiemy, że kilka firma zamierza wziąć udział w tym postępowaniu. Czekamy na oferty wykonawców, aby jak najszybciej je sprawdzić i doprowadzić do wyboru firmy, która dokończy rozpoczęte roboty w Buszkowicach oraz Przychowej. Podpisanie umowy nastąpić może po upłynięciu czasu na odwołania, tj. po pięciu dniach od wyłonienia nowego wykonawcy. Ale już roboty rozpocząć się mogą niezwłocznie po zawarciu kontraktu, będzie to zależało tylko od sprawności firmy. W specyfikacji określiliśmy, że całość zadania należy wykonać do 6 miesięcy – mówił Przemysław Linda kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim magistracie.