AktualnośćiCTiK

Dom Kultury+ Edycja 2023 – CTiK z dofinansowaniem!

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie znalazło się w pierwszej dziesiątce wnioskodawców w programie Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Edycja 2023! Gminna jednostka otrzyma dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł na realizację „Zadania I – Inicjatywy lokalne”, polegającego m.in. na wzmocnieniu roli ośrodka kultury, jako miejsca otwartego i zaangażowanego w życie lokalnej społeczności.

– Rozpoczniemy od procesu diagnozowania potrzeb i potencjału kulturowego, co przyczyni się do rozwoju nowatorskich, oddolnych działań, mocno ukierunkowanych na zaangażowanie lokalnej społeczności w inicjatywy podejmowane przez nasze centrum oraz partnerów, np. stowarzyszeń, z którymi współpracujemy. Wyjście naprzeciw realnych oczekiwań mieszkańców pozwoli nam zbudować ciekawą ofertę zajęć i wypracować schemat działań na najbliższe lata – tłumaczy Anna Podbucka, dyrektor CTiK w Ścinawie.

Warto podkreślić, że przynajmniej 5 oddolnych inicjatyw, które zostaną podjęte, będą odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby naszej lokalnej społeczności. Ich zdefiniowanie poparte będzie wcześniejszą diagnozą oraz konsultacjami. Dzięki zaangażowaniu w funkcjonowanie ścinawskiego centrum kultury osób z niepełnosprawnościami, co jest w założeniach projektu, pracownicy ośrodka staną się bardziej świadomi ich potrzeb oraz oczekiwań, jako całej grupy potencjalnych odbiorców. W całym przedsięwzięciu chodzi bowiem również o harmonijny rozwój kapitału ludzkiego, CTiK ma być ośrodkiem zaangażowanym w życie lokalnej społeczności, miejscem ważnym dla mieszkańców.

Wprawdzie sam projekt „Zadanie I – Inicjatywy lokalne” ma formalnie potrwać do końca czerwca br., natomiast wypracowane schematy działań oraz nawiązane partnerstwa, będą w dłuższej perspektywie pomagały przygotowywać i wzbogacać kulturalną ofertę dla mieszkańców gminy.