AktualnośćiGmina Ścinawa

Ponad pół tysiąca nowych drzew w mieście (FOTO)

Spółka Park-M Poland ze Starego Sącza prowadzi zaawansowane prace związane z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”. Firma powoli kończy budowę ciągów komunikacyjnych na obszarach ujętych w projekcie, wykonuje również nasadzenia krzewów liściastych oraz iglastych, paproci i roślin sadowniczych, róż, bylin, traw ozdobnych, a ostatnio rozpoczęła sadzenie nowych drzew, których łącznie będzie ponad pół tysiąca.

W ramach całego zadania rewitalizowane są m.in.: park miejski, park przy ulicy Kościuszki i Kilińskiego – teren dawnego cmentarza ewangelickiego, część ścinawskich błoni, obszar zielony przy skrócie na stację PKP w obrębie ulic Jagiełły i Kościuszki, skwer pomiędzy ulicami Grunwaldzką i Batorego. Inwestycja obejmuje również zieleń przyuliczną w pasach dróg. Spółka Park-M prowadzi także roboty dotyczące nowego oświetlenie terenów zielonych.

Nasadzany obecnie drzewostan obejmuje kilkadziesiąt gatunków, to przede wszystkim: klony, kasztanowce, brzozy, graby, głogi, platany, topole, dęby, lipy, sosny oraz surmie, glediczje, tulipanowce, wiśnie, grusze, robinie, jarzęby, grujeczniki, cypryśniki, miłorzęby.

Przypominamy, że na całą inwestycję, obejmującą również koszty przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, koszty zarządzania oraz nadzorów, ścinawski samorząd pozyskał blisko 9 mln zł dotacji unijnej. Wsparcie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020- Fundusz Spójności, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.