Aktualnośći

Mur przy kościele odbudowany i zabezpieczony (FOTO)

Konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia, a partnerem Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SITKOWSKI Piotr Sitkowski z Legnicy odbudowało zabytkowy mur przy kościele pw. Chrystusa Króla w Dłużycach. Przypominamy, że konstrukcja ogrodzenia przez lata pochylała się w stronę jezdni, a zawaliła się podczas prowadzonych prac ziemnych związanych z kanalizacją i przebudowa drogi wojewódzkiej. Należy dodać, że sposób odbudowy konsultowany był wcześniej z konserwatorem zabytków.

Konstrukcja muru została teraz wzmocniona dodatkową betonową ścianą oporową, która od strony kościoła zabezpiecza ogrodzenie przed naporem i osuwaniem się ziemi. To właśnie po ustawieniu ochronnej ściany, robotnicy przystąpili do prac związanych z układaniem i murowaniem u podstawy kamieni, które wyżej przechodzą w cegłę. Prace zakończyły się jeszcze przed ułożeniem ostatniej warstwy bitumicznej na sąsiadującej z zabytkiem sakralnym ulicy.

Warto przypomnieć, że wykonawca zakończył już prace związane z asfaltowaniem głównej drogi przebiegającej przez Dłużyce, obecnie na zmodernizowanym docinku rozpoczęto malowanie oznakowania poziomego i wprowadzanie docelowej organizacji ruchu.