AktualnośćiGmina Ścinawa

4. miejsce wśród najbardziej gospodarnych gmin w Polsce!

Z inicjatywy Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, przygotowywany jest Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. To dokument naświetlający kondycję finansową polskich samorządów, przygotowany przez niezależnych ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na podstawie danych z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Autorzy przedmiotowego rankingu koncentrują się na analizie dochodów własnych samorządów, ich wydatkach inwestycyjnych oraz wysokości unijnych funduszy, pozyskanych na wykonanie zadań. Każdy z badanych podmiotów podlega, tym samym, zunifikowanym kryteriom, co pozwala na wybranie najbardziej gospodarnych i najlepiej zarządzanych JST w Polsce. W kategorii gmin miejsko-wiejskich za rok 2021 ścinawski samorząd zajął bardzo wysokie 4. miejsce!

Łącznie objętych badaniem było 2791 jednostek samorządu terytorialnego, z czego 628 gmin miejsko-wiejskich. Analizowano 7 składników wpływających na gospodarność:
1. Udział dochodów własnych;
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem;
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem;
4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń;
6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem;
7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Ocena kondycji finansowej poszczególnych JST w 2021 roku, umożliwiająca przygotowanie rankingu, została przeprowadzona w oparciu o kryteria merytoryczne, bazujące na zestawie wskaźników. Do badania zostały wybrane te, które są najczęściej wymieniane w literaturze przedmiotu i mają zasadnicze znaczenie.

Warto odnotować, że w kategorii gmin miejsko-wiejskich zwyciężył Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie). Ścinawski samorząd to najwyżej sklasyfikowany przedstawiciel Dolnego Śląska (4. pozycja). Dla porównania, sąsiadujące z naszą gminą Prochowice zajęły w rankingu 254. miejsce, z kolei Chocianów, samorząd o podobnym potencjale i partner w kilku zadaniach inwestycyjnych, uplasował się dopiero na 361. pozycji.

Wyniki Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce zostaną szczegółowo omówione podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu, które odbędzie się w dniach 6-8 września br. Udział w wydarzeniu, na zaproszenie organizatorów oraz autorów rankingu, weźmie burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

– 4. miejsce w tak prestiżowym rankingu to dla nas ogromny sukces. Ścinawa jest gminą, która stale się rozwija, mimo trudnej sytuacji na rynkach, wywołanej pandemią i teraz wojną na Ukrainie, stawiamy na inwestycje, konsekwentnie realizując nasze plany. Tak wysokie miejsce w przedmiotowym zestawieniu jest efektem wytężonej pracy osób zaangażowanych w projekty, począwszy od etapu ich przygotowywania, pozyskiwania środków zewnętrznych, aż do ich realizacji – mówi Krystian Kosztyła. – Mamy tym większy powód do dumy, że nasza pozycja w rankingu z roku na rok jest lepsza. W 2019 roku Ścinawa sklasyfikowana była na 230. pozycji, rok później zajęliśmy 109. miejsce, teraz jesteśmy niemalże na samym podium, to pokazuje dobrą współpracę na linii burmistrz i rada, ale także na znakomity zespół pracowników, właśnie dzięki temu możemy mówić, że zgodnie z założeniami i wynikami rankingu, nasz samorząd jest w doskonałej kondycji finansowej – dodaje szef samorządu.

Pełen ranking za 2021 rok wraz z kryteriami – plik do pobrania.