AktualnośćiGmina Ścinawa

Przypominamy: do końca czerwca deklarujemy czym ogrzewamy!

Przypominamy – zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, do 30 czerwca br. każdy właściciel/zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW (np. piec itp.), jest zobowiązany do zadeklarowania, jakie źródło ciepła jest używane w budynku mieszkalnym i niemieszkalnym (w tym letniskowym).

Deklarację można złożyć:

• elektronicznie – z użyciem profilu zaufanego/dowodu elektronicznego poprzez stronę internetową: www.zone.gunb.gov.pl;

• w wersji papierowej – listownie lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, (druk jest załączony do ogłoszenia, a także dostępny na miejscu w biurze nr 24).

W przypadku źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. czas na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy, natomiast dla źródeł nowych – 14 dni. Celem zbierania danych jest utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), na podstawie której będzie możliwe planowanie działań związanych z poprawą jakości powietrza. Więcej informacji znajdą Państwo w dołączonym informatorze lub na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.


Pliki do pobrania:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A (pdf),

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – przykład wypełnionej deklaracji (pdf),

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B (pdf),

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – przykład wypełnionej deklaracji (pdf).