AktualnośćiGmina Ścinawa

Przypominamy – do końca maja przyjmowane wnioski na wymianę starych pieców!

Gmina Ścinawa po raz kolejny prowadzi nabór konkursowych wniosków w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Legnicko -Głogowskiego Obszaru Interwencji”. O dotacje ubiegać się mogą właściciele nieruchomości z terenu gminy Ścinawa, którzy zdecydują się na nowe źródło ogrzewania, inne niż piec węglowy (UWAGA: piece na ekogroszek i piece posiadające wymienne lub wysuwane ruszty nie podlegają dotacji). Maksymalne wsparcie przewidziane przez organizatorów wyniesie do 70% kwalifikowanych kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 20 tys. zł na jedno gospodarstwo. Na przedmiotowy konkurs zaplanowano kwotę ponad 1 mln zł. Wnioski w ramach tegorocznego naboru przyjmowane są  do 31 maja 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa.

Przypominamy, że Gmina Ścinawa jako lider projektu, w porozumieniu z czterema innymi samorządami, tj.: Lubinem, Chocianowem, Prochowicami oraz Rudną, jeszcze w 2019 roku, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek w ramach RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- konkurs horyzontalny OSI”; Typ 3.3e: „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”. Dzięki udziałowi w konkursie i jego pozytywnym rozstrzygnięciu przez UMWD, pięć wymienionych wyżej samorządów uzyskało wsparcie łącznie na poziomie ponad 23 mln zł, z czego ponad 5 mln złotych przypadło Gminie Ścinawa, a tak naprawdę mieszkańcom i właścicielom nieruchomości na jej terenie.

To trzecia edycja „piecowego konkursu”. We wcześniejszych konkursach z dotacji skorzystało 201 właścicieli nieruchomości oraz 8 wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Przyznane i już rozliczone przez beneficjentów dotacje, ukształtowały się łącznie na poziomie 3 407 398,86 zł z czego 1 453 572,55 zł stanowi wartość grantów w 2020 r., natomiast kwota 1 953 826,31 złotych to wartość rozdysponowana w roku 2021. Dla zainteresowanych wsparciem przy wymianie starego pieca na nowy – ekologiczny działa punkt konsultacyjny – czynny we wtorki i czwartki od godziny 9:00 do 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, biuro nr 27 na II piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie.
Konsultacje udzielane są również telefonicznie pod numerem: 76/ 740-02-21.

Regulamin oraz wszelkie dokumenty niezbędne do udziału w konkursie dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy: https://bip.scinawa.pl/iii-edycja.html.