AktualnośćiGmina Ścinawa

Możliwość zgłaszania uwag do złożonych ofert

Do ścinawskiego UMiG wpłynęły oferty złożone na realizację zadań publicznych, złożone przez Akademię Sztuk Walki GoK1 oraz Fundację Sprint. Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do w/w ofert złożonych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Ogłoszenia i oferty dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: Akademia Sztuk Walki GoK1, Fundacja Sprint.