AktualnośćiGmina Ścinawa

Przetarg na modernizację wodociągów ogłoszony!

Gmina Ścinawa ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na przebudowie oraz rozbudowie istniejących obiektów stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami, a także na wymianie najstarszej sieci wodociągowej w mieście oraz budowie kanalizacji w części ulicy Wrocławskiej. Inwestycja zakłada również uzbrojenie sieci wodociągowej na terenie Ścinawy w nowoczesne urządzenia pomiarowe. Oferenci swoje propozycje cenowe mogą składać do dnia 16 maja br. 95 procent środków na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład, o czym pisaliśmy w artykule zatytułowanym „Ponad 8,5 mln zł na modernizację wodociągów w Ścinawie!”, pozostała kwota zabezpieczona jest w budżecie ścinawskiego samorządu.

Oczywiście w realizację projektu zaangażowany jest administrator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, czyli Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie. Gminna spółka zdiagnozowała najpilniejsze potrzeby dotyczące stacji uzdatniania i ujęć wody oraz zinwentaryzowała odcinki sieci wymagające modernizacji. Łącznie na terenie miasta planuje się wymienić ponad 5 kilometrów starych rur wodociągowych. Warto dodać, że niektóre, podobnie jak te wymienione ostatnio przy inwestycji dotyczącej rewitalizacji rynku, pochodzą jeszcze sprzed II wojny światowej.

Za pozyskane pieniądze gmina skanalizuje również część ulicy Wrocławskiej, mowa o fragmencie za wiaduktem w pobliżu dawnej cukrowni. Ta część miasta, z uwagi na linie kolejową, zostanie podłączona do kolektora sanitarnego, który w ramach prowadzonych przez ścinawski samorząd inwestycji kanalizowania obszarów wiejskich, wybudowany został pomiędzy Dłużycami a Krzyżową.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem: https://scinawa.ezamawiajacy.pl/pn/scinawa/demand/notice/public/59386/details.

Mapa z zakresem inwestycji: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.