AktualnośćiGmina Ścinawa

Są wykonawcy kanalizacji dla Dąbrowy, Krzyżowej i Turowa!

Gmina Ścinawa rozstrzygnęła przetarg i dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert dotyczących realizacji zadania zatytułowanego „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z odtworzeniem w miejscowościach: Krzyżowa/Ścinawa, Dąbrowa Środkowa, Dąbrowa Dolna i Turów”. W postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wystartowało łącznie 4 oferentów, po przeanalizowaniu propozycji cenowych oraz całej dokumentacji, komisja złożona z przedstawicieli inwestora, wybrała wykonawców dla poszczególnych części (miejscowości) przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wyniki przetargu dla:
• Części I (Krzyżowa/Ścinawa) – za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Zakład Górniczy HYDROWIERT Sp. z o. o. Fitzner & Fitzner z siedzibą w Miliczu;
• Części II (Dąbrowa Środkowa) – za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SITKOWSKI Piotr Sitkowski z siedzibą w Legnicy;
• Część III (Dąbrowa Dolna) – za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SITKOWSKI Piotr Sitkowski z siedzibą w Legnicy;
• Część IV (Turów) – za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SITKOWSKI Piotr Sitkowski z siedzibą w Legnicy.

Gmina Ścinawa całą dokumentację przetargową prześle teraz do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, celem przeprowadzenia tzw. kontroli uprzedniej. Podpisanie umów z wyłonionymi wykonawcami będzie możliwe po otrzymaniu od prezes UZP pozytywnej informacji o wynikach przedmiotowej weryfikacji.

Dokumentacja przetargowa dotycząca opisywanego wyżej zadnia, zgodnie z wymogami art. 10a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dostępna jest na Platformie Marketplanet e-Zamawiający pod adresem: https://scinawa.ezamawiajacy.pl/pn/scinawa/demand/notice/public/48321/details.