AktualnośćiGmina Ścinawa

Kanalizują Dziewin, zaczynają odtwarzać drogę (FOTO)

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o. o. z Wrocławia wraz ze swoim partnerem, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Sitkowski Piotr Sitkowski z Legnicy, na zlecenie ścinawskiego samorządu realizuje zadanie związane z budową nowej sieci sanitarnej w Dziewinie. Zgodnie z zakresem, wykonawca po robotach ziemnych ma również obowiązek odtworzyć drogi. Aktualnie kontynuowana jest budowa kolektorów kanalizacyjnych, jednocześnie trwają prace przygotowawcze, dotyczące odtwarzania drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość. Według wcześniejszych uzgodnień z konserwatorem zabytków, nawierzchnia jezdni ma pozostać granitowa.

Dziś na miejscu inwestycji wykonawca konsultował swoje prace związane z odtwarzaniem przedmiotowej drogi. Do Dziewina przyjechali: inspektor nadzoru, projektant a także eksperci współpracujący ze ścinawskim samorządem.
Przypominamy, że zgodnie z zawartym z gminą kontraktem, roboty kanalizacyjne i odtworzeniowe powinny zostać ukończone w połowie br., a kwota brutto umowy to prawie 7 mln zł.

Dodajmy, że w Dziewinie równolegle trwają prace dotyczące kolejnej, dużej inwestycji ścinawskiego samorządu, a mianowicie modernizacji oświetlenia ulicznego.