AktualnośćiGmina Ścinawa

Odpowiedzialni za utrzymanie ul. Wołowskiej, Wł. Jagiełły …

W związku z wieloma pytaniami, a także wnioskami mieszkańców oraz użytkowników dróg i chodników w Ścinawie chcemy przypomnieć, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na jezdniach i ciągach dla pieszych w naszym mieście. Bardzo ogólnie można powiedzieć, że za łatanie dziur, zamiatanie ulic, sprzątanie chodników, koszenie trawy i przycinanie drzew oraz krzewów znajdujących się w pasach poszczególnych dróg, odnawianie oznakowania poziomego i pionowego, odśnieżanie itp. odpowiadają zarządcy i właściciele. W samej Ścinawie jest ich kilku, przez nasze miasto przebiega droga powiatowa, wojewódzka i krajowa. Są również drogi gminne, ale także wewnętrzne – znajdujące się na terenach spółdzielni mieszkaniowych, firm, prywatnych posesji, czy takie które mają wielu udziałowców, a właściciele posiadają jednocześnie swoje nieruchomości i domostwa w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Jeden z głównych przejazdów przez Ścinawę to droga powiatowa nr 1237D, biegnąca w ciągu ulic: Wołowskiej, Adama Mickiewicza, Władysława Jagiełły, a także Legnickiej i Chobieńskiej (na mapie oznaczona kolorem czerwonym), za utrzymanie której odpowiada Starostwo Powiatowe w Lubinie – podajemy bezpośredni kontakt, gdzie należy zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące jej stanu, tj. Departament Infrastruktury, Transportu i Rozwoju, telefon: 76/ 74-67-207.

Przez Ścinawę przebiega również droga wojewódzka nr 292 w jej ciągu znajdują się takie ulice jak: Wrocławska, Lubińska, czy Chobieńska (na mapie oznaczona kolorem zielonym), za której utrzymanie odpowiedzialna jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu – kontakt telefoniczny: 71/ 39-17-196.

W granicach miasta znajduje się także droga krajowa nr 36 biegnąca w ciągu ulic: Lubińskiej, Wincentego Witosa, Wrocławskiej i Wołowskiej (na mapie oznaczona kolorem żółtym), podmiotem który nią zarządza jest wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, kontakt telefoniczny: 71/ 33-47-300.

Warto wspomnieć, że droga, parking i chodniki w obrębie ścinawskiego dworca kolejowego (sam dworzec również), to teren utrzymywany i zarządzany przez PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, telefon kontaktowy: 71/71-73-364.

Pozostałe ulice w mieście to głównie drogi gminne utrzymywane przez ścinawski samorząd, ale nie należy zapominać o drogach spółdzielni mieszkaniowych i prywatnych właścicieli.

Zwracamy się do mieszkańców Ścinawy, aby wszelkie zastrzeżenia co do jakości utrzymywania i bezpieczeństwa dróg w mieście kierowali bezpośrednio do odpowiednich zarządców lub za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa – pokój nr 25, telefon kontaktowy: 76/74-00-227.

Na zdjęciach poniżej, jedna z głównych dróg przebiegających przez Ścinawę, w obrębie której znajdują się największe osiedla i wielorodzinne bloki mieszkaniowe, popularne sklepy i zakłady usługowe, targowisko, ośrodek alzheimerowski, przychodnia zdrowia, remiza OSP Ścinawa, czy stacja paliw, czyli droga nr 1237D utrzymywana przez powiat lubiński.