AktualnośćiGmina Ścinawa

Pierwsze prace konserwatorskie na ruinach dworu w Zaborowie

Na zlecenie Gminy Ścinawa, firma K.D.S. Konserwacja Dzieł Sztuki Katarzyna Łopatowska z Legnicy, wykonała prace konserwatorskie polegające na wzmocnieniu strukturalnym pilastrów portalu balkonowego elewacji ogrodowej (wschodniej) na ruinach dworu w Zaborowie wraz z podmurowaniem cokołów. Koszt zadania to kwota 21.188,82 zł, wydatkowana w całości z budżetu ścinawskiego samorządu.

Warto zaznaczyć, że zanim wykonawca przystąpił do realizacji zlecenia, na podstawie oględzin, sporządził dokładny program prac konserwatorskich, mających na celu zabezpieczenie wykonanego z piaskowca portalu kamiennego. Działanie, które w opinii legnickiego nadzoru nad zabytkami było najpilniejsze, wykonano z zachowaniem należytej staranności i konserwatorskiej etyki, a także z użyciem materiałów najwyższej jakości. Oczyszczony i przygotowany portal został dodatkowo zabezpieczony specjalnym środkiem impregnującym.

Ścinawski samorząd wystąpił o dotację na konserwację opisywanego portalu balkonowego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, niestety nie otrzymał wsparcia, a ze względu na pogarszający się stan obiektu, środki finansowe na najpilniejsze prace, wydatkowano z gminnego budżetu.
W kontekście ruin pałacu w Zaborowie Gmina Ścinawa planuje znacznie szersze przedsięwzięcie, w tym celu przygotowany został projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcji, na podstawie którego powstał dwuetapowy zakres niezbędnych do wykonania prac oraz kosztorys inwestorski, opiewający na łączną kwotę ponad 1,3 mln zł netto. Roboty przy zabytku, wg przedmiotowego projektu obejmują: prace porządkowe, wzmocnienia stropów piwnic i naprawy sklepień, zabezpieczenie przeciwwilgociowe piwnic, naprawy nadproży oraz murów, wykonanie kotwień murów i realizację dodatkowych ich zabezpieczeń, a także odwodnienie całego wnętrza.

Z uwagi na znaczne koszty ścinawski samorząd zamierza pozyskać środki zewnętrzne na planowane do wykonania roboty budowlane dotyczące zabezpieczenia konstrukcji ruin zabytkowego dworu w Zaborowie. W bieżącym roku podjęto już pierwszą próbę, zwracając się o wsparcie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na sfinansowanie pierwszego etapu prac, który wg dokumentacji ma kosztować ponad pół miliona złotych. Niestety wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie, a gmina nie otrzymała wsparcia. W planach jest dalsze aplikowanie o dotacje zewnętrzne z uwzględnieniem już wykonanych na zabytku prac konserwatorskich.