AktualnośćiGmina Ścinawa

Wybrany zarząd OSP na kolejną kadencję

26 września 2021 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Parszowice odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego podsumowany został rok 2020, dopracowano i zatwierdzono plany: działania oraz finansowy na rok 2021. W związku z upływem 5-letniej kadencji, dokonano również wyboru nowych władz jednostki. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubinie Grzegorz Obara, prezes zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ścinawie Stanisław Świerżewski, sekretarz Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ścinawie Danuta Zarzycka. Przed rozpoczęciem zebrania wręczone zostały medale i odznaczenia.

Zarząd OSP Parszowice otrzymał absolutorium za rok 2020. Członkowie OSP Parszowice jednogłośnie opowiedzieli się za tym samym składem na kolejną  5-letnią kadencję.

Zarząd OSP Parszowice:
prezes – Piotr Bednarek;
wiceprezes/naczelnik – Aleksander Antkowiak;
sekretarz – Krzysztof Dziubak;
skarbnik – Mateusz Reguła;
członek – Duda Karol;
gospodarz – Roman Mróz.

Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
– Roman Mróz -Złoty Medal;
– Mateusz Reguła – Srebrny Medal;
– Karol Duda – Srebrny Medal.

Odznakę Wzorowy Strażak otrzymał Aleksander Antkowiak

Foto: OSP Parszowice