AktualnośćiGmina Ścinawa

Mieszkańcy potrzebują naszej pomocy!

Pod koniec sierpnia w kamienicy przy ulicy 1 Maja w Ścinawie doszło do nieszczęśliwego wypadku, w jednym z mieszkań wybuchła butla gazowa, a eksplozja nie tylko zniszczyła dwa lokale, poważnemu uszkodzeniu uległa również jedna ze ścian szczytowych budynku. Lokalny samorząd, ośrodek pomocy społecznej oraz gminna spółka komunalna wpierają poszkodowanych. Powadzone są też zbiórki środków, które pozwolą mieszkańcom Ścinawy wyremontować domy i wyposażyć je w niezbędne sprzęty: https://zrzutka.pl/xbzgbj, https://zrzutka.pl/h2dws2. Prosimy o hojność, środki trafią do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują pomocy.

Krótko po wybuchu z poszkodowanymi na miejscu spotkał się burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła, szef samorządu pomógł zabezpieczyć nocleg dla osoby, w której mieszkaniu doszło do wybuchu. Dwie rodziny otrzymały również doraźne wsparcie finansowe z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie. Punktem wyjścia do dalszych działań było wykonanie, gotowej już ekspertyzy budynku przy ulicy 1 Maja, która określiła jego stan i możliwość dalszego użytkowania, a także zakres niezbędnego remontu, by mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów. Z przedmiotowego dokumentu, w którego opracowanie zaangażowała się gmina, wynika, że konieczne będą czasochłonne oraz drogie prace remontowe, szczególnie te dotyczące ściany szczytowej kamienicy.

W pomoc włączył się również ścinawski ZGK, który wspiera poszkodowanych w wywiezieniu zniszczonych przedmiotów oraz porządkowaniu obiektu przed planowanymi naprawami.

Dodatkowo samorząd analizuje możliwość czasowego udostępnienia jednego z lokali gminnych rodzinie z dziećmi, której część mieszkania nad tym, gdzie nastąpił wybuch butli, również uległa zniszczeniu.
Remont pochłonie znaczne nakłady finansowe, dlatego jeszcze raz apelujemy, by w akcie solidarności wspomóc potrzebujących mieszkańców Ścinawy!